S. Šedbaras sveikina šilališkius su Vasario 16-ąja

Lietuvos valstybės atkūrimo dieną pasirašytam Vasario 16-osios aktui šįmet sukanka šimtas treji metai.

Vasario 16-osios aktas, skelbiantis, kad Lietuvos Taryba atstatanti nepriklausomą, demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniumi, ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis, 1918 m. vasario 16 d. buvo pasirašytas dvidešimties Lietuvos Tarybos narių Vilniuje, Pilies g. 26.

Ši diena dvidešimtojo amžiaus pradžioje tapo Lietuvos valstybės gimtadieniu. Valstybės, kurios neskubėjo pripažinti pasaulis, pirmoji de facto Lietuvą pripažino Švedija 1918 m. gruodžio 12-ąją, tačiau Švedijos de jure pripažinimo teko laukti iki 1921 m. rugsėjo 28 d. – tais metais Lietuvą jau pripažino visas būrys valstybių.

Daug reikšmingų dienų ir įvykių yra mūsų tautos ir valstybės istorijoje, bet
Vasario 16-oji išlieka aiškiausia praeities ir ateities, vyresniųjų ir naujųjų kartų jungtimi.

Vasario 16-osios aktas buvo svarbus ir Lietuvos partizanams, 1949 metais
vasario 16-ąją pasirašiusiems Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos Deklaraciją, svarbus jis buvo ir mums, dvidešimtojo amžiaus pabaigoje atkūrusiems Lietuvos Nepriklausomybę. Šis dokumentas išliko Lietuvos valstybės atkūrimo, Nepriklausomybės išsaugojimo faktu, tautos laisvės įrodymu.

Sveikinu, mielieji, ir linkiu puikios šventės. Didžiuokimės, turėdami tiek
daug – nepriklausomą Lietuvą, savas tradicijas ir demokratiją. Švęskime šią dieną, atmindami ir gerbdami atvedusius į ją, įrodžiusius tautos stiprybę.

Stasys Šedbaras
Lietuvos Respublikos Seimo narys,
Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas

PALIKTI KOMENTARĄ

Parašykite savo komentarą!
Įveskite savo vardą