Išryškėjo savivaldybės neveiklumas įgyvendinant socialinius projektus

Praėjusią savaitę Šilalės rajone su darbiniu vizitu viešėjo socialinės apsaugos ir darbo viceministras Martynas Šiurkus ir Seimo narys Jonas Gudauskas. Pagrindinis vizito tikslas – susitikti su įvairias socialines paslaugas teikiančių įstaigų ir organizacijų atstovais bei su rajono savivaldybės vadovais ir specialistais aptarti stringančius socialinės srities projektus.

Tarp tokių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros projektų yra naujų grupinio gyvenimo namų Kvėdarnoje statybos, Žadeikų grupinių namų remontas buvusioje mokykloje, vaikų dienos centrų Kvėdarnoje ir Upynoje įkūrimas bei patalpų įsigijimas vaikų bendruomeniniams namams įkurti.

Šiems projektams įgyvendinti iš ES fondų yra skirta daugiau kaip 500 tūkst. eurų, tačiau dėl savivaldybės neveiklumo šios lėšos gali būti neįsisavintos. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija yra suinteresuota, jog minėti projektai būtų įgyvendinti. Todėl Seimo nario J. Gudausko siekis buvo pakviesti į rajoną viceministrą M. Šiurkų ir išsiaiškinti, ką planuoja savivaldybė ir kokie yra trikdžiai įgyvendinant projektus. Neveiklumas gali brangiai kainuoti – rajonas prarastų lėšas, skirtas svarbiems socialiniams projektams.

Viceministras ir parlamentaras taip pat lankėsi Kaltinėnų ir Kvėdarnos parapijų senelių globos namuose, kur su šių namų vadovais, darbuotojais, globotiniais bei seniūnijų atstovais kalbėjosi apie vykdomą veiklą ir kylančias problemas.

Dalyvauta Šilalės švietimo pagalbos tarnybos surengtame vaikų patyriminės stovyklos uždarymo renginyje. Šios tarnybos kolektyvui, mokytojams ir tėveliams padėkota už aktyvią veiklą ugdant specialiųjų poreikių vaikus, prisidedant prie tokių vaikų integravimo ir gerosios patirties sklaidos bendruomenėje.

Susitikta su Žadeikių senjorų dienos centro „Šventai“ įkūrėjais ir lankytojais. Aptarti šio centro veiklos planai, o taip pat su kokiais iššūkiais susiduria dirbant. Kalbėta apie ministerijos priemones padėti vystyti ir plėsti centro veiklą įtraukiant ir jaunąją kartą.

Rima Norvilienė, LR Seimo nario Jono Gudausko patarėja, autorės nuotr.