6-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis

Rugpjūčio 30 d. vyko 6-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 25 Tarybos nariai. Posėdyje taip pat dalyvavo Vyriausybės atstovė Klaipėdos ir Tauragės apskrityse Daiva Kerekeš ir jos patarėja Eugenija Žiauberienė, Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, Savivaldybės kontroliuojamų, biudžetinių švietimo įstaigų vadovai, žiniasklaidos atstovai ir kiti. Posėdžio metu priimti 25 sprendimai, išklausytas 1 informacinis pranešimas.

Paskirtas Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Posėdžio metu nuspręsta skirti Osvaldą Šarmavičių politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu į Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas Šilalės rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui pagal slapto balsavimo rezultatus.

Sprendimai susiję su turtu

Nuspręsta nurašyti pripažintus netinkamais (negalimais) naudoti dėl fizinio nusidėvėjimo ir nugriauti Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančius pastatus-malkines, esančius Šilalės r., Tenenių mstl., Vytauto Būdvyčio g. 2.

Taryba sutiko perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybių funkcijoms įgyvendinti (gyventojų bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimas, informacinės visuomenės plėtros įgyvendinimas) valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Lietuvos nacionalinio Martyno Mažvydo bibliotekos patikėjimo teise valdomą turtą

Pritarta sprendimų pakeitimams

Posėdžio metu pritarta šiems sprendimų pakeitimams:

–          Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-17 „Dėl klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2019–2020 mokslo metais“ pakeitimams;

–          Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-34 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimams;

–          Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T1-268 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimams;

–          Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T1-235 „Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimams;

–          Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T1-296 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės privatizavimo komisijos sudarymo ir Šilalės rajono savivaldybės privatizavimo komisijos nuostatų patvirtinimo “ pakeitimams;

–          Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-7 „Dėl E. J. priėmimo į Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklos direktoriaus pareigas“ pakeitimams;

–          Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-70 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimams;

–          Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. T1-123 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2019 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimams;

–          Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T1-117 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimams.

Patvirtinti ataskaitų rinkiniai

Taryba patvirtino Šilalės rajono savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų finansinių ir Šilalės rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Patvirtintas paslaugų kainų sąrašas, bazinės kainos galiojimas

Taryba patvirtino Šilalės rajono socialinių paslaugų namų teikiamų socialinių paslaugų kainų sąrašą. Nustatytas UAB „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos 5 metų galiojimo laikotarpis.

Sprendimai dėl projektų, paraiškų ir sutarčių

Leista Šilalės rajono savivaldybės ir kitų visuomeninės paskirties pastatų, kurie priklauso savivaldybei nuosavybės teise valdytojams teikti paraiškas subsidijai gauti pagal Klimato kaitos programos priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biukoro ir kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“.

Pritarta paraiškos teikimui „Balsių tvenkinio infrastruktūros pritaikymas žvejų bendruomenės ir turistų poreikiams“ Vakarų žuvininkystės vietos veiklos grupei pagal Vietos plėtros strategijos „Vakarų Lietuvos žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijos iki 2023 m.“ įgyvendinimo finansinei paramai gauti.

Patvirtinti 2019 m. kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmės, susijusioms su keliais, finansuoti Šilalės rajono objektų sąrašą ir įgalioti Šilalės rajono savivaldybės Administracijos direktorių pasirašyti Finansavimo sutartį su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos.

Pritarta pareiškėjo Šilalės rajono savivaldybės administracijos ir partnerių Lenkijos Respublikos Augustavo savivaldybės, Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos bendrai rengiamos paraiškos „Socialinės atskirties mažinimas, skatinant savanorystę ir kuriant tam infrastruktūrą Lietuvoje ir Lenkijoje“ rengimui ir teikimui pagal Interreg V-A Lietuva-Lenkija bendradarbiavimo programą.

Leista Šilalės rajono savivaldybės administracijai rengti ir teikti paraiškas finansinei paraiškai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimo kaimo vietovėje“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklą „Parama vietiniams keliams“ – K. Janiaus gatvės, Grimzdų k., Kvėdarnos sen., Šilalės r., Juozapo Kairio g., Tenenių k., Šilalės r., ir Aukštagirės gatvės, Bilionių k., Bilionių sen., Šilalės r., asfaltavimas.

Kiti sprendimai

Patvirtinti Šilalės rajono nevyriausybinių organizacijų plėtros programa, atrankos komisija ir jos nuostatai.

Leista nuomoti kaip Savivaldybės būstus rinkos kainomis penkiems socialinio būsto nuomininkams.

Taip pat leista nuomoti V. K. trijų asmenų šeimai dviejų kambarių tarnybines gyvenamąsias patalpas iki ateis eilė išsinuomoti socialinį būstą.

Nuspręsta atleisti A. B. iš Šilalės r. (duomenys neskelbtini) mokyklos direktoriaus pareigų 2019 m. rugsėjo 6 d. šalių sutarimu.

Informacinis pranešimas

Darbo grupės „Dėl mokyklų pasiruošimo 2019-2020 mokslo metams“ vadovas, Mero pavaduotojas, Tadas Bartkus pateikė informaciją, kaip mokyklos pasiruošė mokslo metams. Pranešėjas nurodė, kokiose švietimo įstaigose atlikti remonto darbai, sutvarkyta aplinka, informavo, kokie trūkumai nustatyti. Pagal galimybes visose Šilalės rajono mokyklose ir Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje pasiruošta pradėti mokslo metus, tačiau ugdymo proceso eigoje kai kurie trūkumai gali išryškėti.

Visi Savivaldybės tarybos sprendimai bei papildoma medžiaga yra skelbiami Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.silale.lt – Teisinė informacija – Tarybos sprendimai).

 

Rūta Janavičiūtė, Komunikacijų ir informacinių technologijų skyriaus atstovė spaudai

Urtica

PALIKTI KOMENTARĄ

Parašykite savo komentarą!
Įveskite savo vardą