Informacija gyventojams apie gatvių apšvietimą tamsiu paros metu

Rugsėjo 20 d. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius pasirašė įsakymą, kuriuo nustatė rekomenduojamą Šilalės rajono gatvių apšvietimo režimą tamsiu paros metu nuo 2023 m. spalio 1 d. iki 2024 m. balandžio 1 d.

Šilalės mieste gatvių apšvietimasKitose Šilalės rajono gyvenvietėse gatvių apšvietimas
darbo dienomis įjungiamas ryte 5 val. ir išjungiamas ryte 0,5 val. iki saulės patekėjimo; darbo dienomis vakare įjungiamas 0,5 val. po saulės laidos ir išjungiamas 24 val.; poilsio ir švenčių dienomis įjungiamas ryte 5 val. ir išjungiamas ryte 0,5 val. iki saulės patekėjimo; poilsio ir švenčių dienomis įjungiamas vakare 0,5 val. po saulės laidos ir išjungiamas 3 val. nakties.  darbo dienomis įjungiamas ryte 5 val. ir išjungiamas ryte 0,5 val. iki saulės patekėjimo;  darbo dienomis įjungiamas vakare 0,5 val. po saulės laidos ir išjungiamas 23 val.; poilsio ir švenčių dienomis įjungiamas ryte 5 val. ir išjungiamas ryte 0,5 val. iki saulės patekėjimo; poilsio ir švenčių dienomis įjungiamas vakare 0,5 val. po saulės laidos ir išjungiamas 1 val. nakties.
Seniūnijų seniūnai, esant poreikiui (organizuojamų įvairių švenčių, susirinkimų, susibūrimų ar kitų renginių metu) ir atsižvelgdami į turimas ūkinėms reikmėms skirtas lėšas, suderinę su kaimo bendruomenėmis ir seniūnaičiais, gali prailginti ar sutrumpinti įsakymu rekomenduojamą gatvių apšvietimo laiką.

Šilalės rajono savivaldybės administracija