57-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis

Lapkričio 24 d. savivaldybės posėdžių salėje įvyko 57-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 22 tarybos nariai (nedalyvavo Vitalija Jankauskaitė-Milčiuvienė, Artūras Dambrauskas ir Saulė Olendrienė), administracijos skyrių vedėjai, specialistai, uždarųjų akcinių bendrovių vadovai, atstovai bei kiti. Posėdžio metu priimta 14 sprendimų.

Sprendimai, susiję su turtu

Posėdžio metu nuspręsta perimti  Šilalės  rajono  savivaldybės  nuosavybėn  ir  teikti   įregistruoti   Šilalės  rajono savivaldybės nuosavybės teisę į  nekilnojamuosius daiktus: kelius, gatves ir apvažiavimą, esančius Šilalės rajone.

Nuspręsta perduoti patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo Šilalės rajono savivaldybės administracijai Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Šilalės rajono savivaldybės administracijos:

  • Kvėdarnos seniūnijos patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą pagal Šilalės rajono savivaldybės administracijai patikėjimo teise perduodamo nekilnojamojo turto sąrašą;
  • Šilalės miesto seniūnijos patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą pagal Šilalės rajono savivaldybės administracijai patikėjimo teise perduodamo nekilnojamojo turto sąrašą;
  • Pajūrio seniūnijos patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą pagal Šilalės rajono savivaldybės administracijai patikėjimo teise perduodamo nekilnojamojo turto sąrašą;
  • Traksėdžio seniūnijos patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą pagal Šilalės rajono savivaldybės administracijai patikėjimo teise perduodamo nekilnojamojo turto sąrašą;
  • Bijotų seniūnijos patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą pagal Šilalės rajono savivaldybės administracijai patikėjimo teise perduodamo nekilnojamojo turto sąrašą;
  • Bilionių seniūnijos patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą pagal Šilalės rajono savivaldybės administracijai patikėjimo teise perduodamo nekilnojamojo turto sąrašą.

Tarybos nariai perdavė viešajai įstaigai LASS pietvakarių centrui 1 metams pagal panaudos sutartį jos įstatuose numatytai veiklai (aklųjų ir silpnaregių specialiųjų poreikių tenkinimas, socialinių ir reabilitacijos paslaugų teikimas, aktyvios ir sveikos gyvensenos skatinimas bei populiarinimas) vykdyti Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Šilalės rajono socialinių paslaugų namų patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą, esantį Šilalėje, Vytauto Didžiojo g. 17.

Nuspręsta išnuomoti viešo konkurso būdu 3 metams komercinei veiklai vykdyti Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančią 19,83 kv. m ploto negyvenamąją patalpą – grožio saloną, esančią Šilalėje, J. Basanavičiaus g. 4-23. Pradinis nuomos mokesčio dydis – 3,00 Eur (be PVM) už 1 kv. m per mėnesį.

Pritarta sprendimų pakeitimams

Taryba pritarė šiems sprendimų pakeitimams:

  • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T1-23 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimams;
  • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-42 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimams.

Kiti sprendimai

Taryba pritarė Šilalės rajono savivaldybės ir Klaipėdos valstybinės kolegijos bendradarbiavimo sutarties pasirašymui.

Patvirtintas Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas. Remiantis šiuo aprašu bus vykdomos veiklos, skatinančios piliečių iniciatyvą Šilalės rajono savivaldybėje, suteiktos sąlygos gyventojams kurti ir gerinti viešąją aplinką, dalyvauti atnaujinant teritorijas, skatinti diskusijas miesto viešųjų erdvių infrastuktūros gerinimo, didesnio patrauklumo tema ir didinti gyventojų įtraukimo į miesto biudžeto formavimą galimybes.

Leista Šilalės rajono savivaldybės administracijai vykdyti Šilalės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos ir plėtros projektavimo paslaugos pirkimą.

Visi savivaldybės tarybos sprendimai bei papildoma medžiaga yra skelbiami Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.silale.lt – Savivaldybė – Teisinė informacija – Teisės aktai –Tarybos sprendimai).

Šilalės rajono savivaldybės administracija