4-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis

Birželio 21 d. vyko 4-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 24 Tarybos nariai. Dėl pateisinamų priežasčių į posėdį neatvyko Dainius Bergelis. Posėdyje taip pat dalyvavo Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, Savivaldybės kontroliuojamų, biudžetinių švietimo įstaigų vadovai, žiniasklaidos atstovai ir kiti. Posėdžio metu priimti 25 sprendimai, išklausytas 1 informacinis pranešimas.

Paskirti Savivaldybės mero pavaduotojas ir Administracijos direktorius

Posėdžio metu Tadas Bartkus, Šilalės rajono savivaldybės tarybos narys, paskirtas Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotoju Šilalės rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų laikotarpiui pagal Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo slapto balsavimo rezultatus.

Nuspręsta skirti Valdemarą Jasevičių politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu į Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas Šilalės rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui pagal slapto balsavimo dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo rezultatus.

Sudarytos komisijos ir tarybos

Sudaryta Šilalės garbės piliečio vardo atrankos komisija.

Taip pat 3 metų laikotarpiui sudaryta Šilalės rajono savivaldybės Bendruomeninių organizacijų taryba.

Posėdžio metu patvirtinti Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programos 2019–2020 atrankos komisija ir komisijos veiklos nuostatai.

Sprendimai, susiję su turtu ir žemės sklypais

Taryba sutiko perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybių funkcijoms įgyvendinti (gyventojų bendrosios kultūros ugdymas ir etnokultūros puoselėjimas, informacinės plėtros įgyvendinimas) valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos patikėjimo teise valdomą materialųjį turtą – knygas.

Taip pat nuspręsta kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilalės skyrių dėl 0,30 ha valstybinės žemės sklypo (rekreacinėms teritorijoms naudoti), esančio Šilalės rajono Vaičių kaime  įrašymo į Šilalės rajono Biržų Lauko kadastro vietos žemės reformos žemėtvarkos projekto neprivatizuojamų žemių planus.

Pritarta sprendimų pakeitimams

Posėdžio metu Taryba pritarė Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T1-235 „Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“, 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T1-158 „Dėl Apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T1-272 „Dėl pritarimo projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Šilalės rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui“, 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T1-152 „Dėl Šilalės rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose ir savivaldybės viešajame pastate programos patvirtinimo ir administratoriaus skyrimo“, 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-70 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“  ir 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T1-135 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“.

Patvirtinti aprašai, nuostatai

Patvirtinti Šilalės rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašas ir Šilalės rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatai.

Sprendimai, susiję su švietimo įstaigomis

Taryba nusprendė pertvarkyti Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos vidaus struktūrą nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. pradedant pradinio ugdymo ir individualizuoto pradinio ugdymo programų vykdymą ir patvirtino gimnazijos nuostatus.

Taip pat nuspręsta pakeisti Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos pavadinimą nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. į Šilalės r. Kvėdarnos darželį „Saulutė“, patvirtinti darželio nuostatai.

Patvirtinti fiksuotų pajamų mokesčio dydžiai

Posėdžio metus Savivaldybės taryba patvirtino fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2020 metais vykdomai veiklai, ir lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2020 metais, sąrašus.

Kiti sprendimai

Pavesta Šilalės rajono savivaldybės administracijos Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausiajam specialistui Martynui Remeikiui eiti Administracijos direktoriaus pareigas, kol naujai kadencijai paskirtas Administracijos direktorius pradės eiti pareigas.

Pripažintas netekusiu galios Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimas Nr. T1-14 „Dėl sutikimo reorganizuoti Šilalės r. Pajūralio pagrindinę mokyklą, prijungiant ją prie Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos“.

Nuspręsta pakeisti parduodamų Šilalės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašą, patvirtintą Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T1-211 „Dėl parduodamų Šilalės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“.

Pritarta Šilalės rajono savivaldybės Neįgaliųjų reikalų komisijos 2018 m. veiklos ataskaitai.

Pritarta Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties projektui įgyvendinant projektą „Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“.

Nuspręsta pradėti rengti Šilalės rajono savivaldybės teritorijos ir savivaldybės teritorijos dalies (Šilalės miesto) bendrojo plano keitimą ir nustatyti šio plano keitimo tikslus.

Informacinis pranešimas

UAB „Šilalės būstas“ atstovė Daiva Vaičiulienė pateikė informaciją apie Šilalės miesto ir rajono daugiabučių namų administratoriaus veiklą. Kaip teigė pranešėja, Šilalės mieste ir rajone Administratorius administruoja 152 daugiabučius namus. Pranešimo metu pateikti statistiniai duomenys apie paslaugas, vykdytus nuolatinius ir papildomus darbus, pristatytas savitarnos portalas silalesbustas.lt. ir išmanioji eBŪSTAS programėlė, skirta mobiliojo ryšio telefonams.

Visi Savivaldybės tarybos sprendimai bei papildoma medžiaga yra skelbiami Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.silale.lt – Teisinė informacija – Tarybos sprendimai).

Rūta Janavičiūtė, Komunikacijų ir informacinių technologijų skyriaus atstovė spaudai

www.silale.lt informacija

PALIKTI KOMENTARĄ

Parašykite savo komentarą!
Įveskite savo vardą