31-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis

Balandžio 29 d. nuotoliniu būdu vyko 31-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo visi Tarybos nariai. Posėdyje taip pat dalyvavo Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, Savivaldybės kontroliuojamų bendrovių atstovai ir kiti. Posėdžio metu priimtas 31 sprendimas.

Sprendimai susiję su mokesčiais

Nustatyta 2021 m. žemės mokesčio ir valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvata sumažinant mokesčio dydį už žemės ūkio paskirties žemę (žemės paskirties kodas 610) pagal bendrą valdomų žemės sklypų dydį:

–          50 proc. – nuo 0 iki 50 ha;

–          30 proc. – nuo 50 iki 100 ha;

–          10 proc. – daugiau nei 100 ha.

Miškų ūkio paskirties žemei (paskirties kodas 710) nustatyta 100 proc. lengvata.

Taip pat nustatytas 2021 m. mokestinio laikotarpio neapmokestinamojo žemės sklypo, priklausančio nuosavybės teise, dydis fiziniams asmenims, kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų ir kuriems nustatytas 0-40 proc. nedarbingumo lygis arba kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ar yra nepilnamečiai:

–          Šilalės rajono kaimo vietovėse – 1,0 ha;

–          Šilalės mieste – 0,15 ha.

Sprendimų pakeitimai

Taryba pritarė šiems sprendimų pakeitimams:

–          Šilalės rajono savivaldybės 2019 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T1-226 „Dėl „Auksinės gilės“ atrankos komisijos sudarymo“ pakeitimams;

–          Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. T1-107 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimams;

–          Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-35 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimams;

–          Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. T1-253 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimams;

–          Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T1-243 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimams;

–          Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 13 d. sprendimo Nr. T1-88 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos aprašo patvirtinimo“ pakeitimams;

–          Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. T1-260 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo“ pakeitimams;

–          Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T1-264 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimams.

Sprendimai, susiję su turtu

Nuspręsta perduoti valdyti, naudoti ir disponuoti pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centrui (toliau – Kaltinėnų PSPC) 20 metų pirminės asmens sveikatos ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklai vykdyti Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą pagal Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto, perduodamo pagal patikėjimo sutartį Kaltinėnų PSPC, sąrašą.

Taryba sutiko perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybių funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą turtą pagal Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn perimamo turto sąrašą.

Taip pat sutikta perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybių funkcijoms (sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymas ir šios veiklos skatinimas) įgyvendinti šiuo metu Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą, įgytą įgyvendinant projektą „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra Tauragės regione“.

Nuspręsta įregistruoti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisę į nekilnojamuosius daiktus – kelius ir gatves.

Nuspręsta pirkti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto fondo plėtrai 3 kambarių, 68,49 kv. m naudingo ploto butą/patalpą-butą su 15,35 kv. m rūsiu už 33 000 Eur.

Patvirtinti aprašai, planai ir programos.

Taryba patvirtino Šilalės rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos organizavimo ir Šilalės rajono sveikatos apsaugos programos 2 tikslo (sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimo ir teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų modernizavimo rėmimo programos įgyvendinimas) įgyvendinimo tvarkos aprašai. Taip pat patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašus.

Posėdžio metu patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2021–2030 metams. Planuojama pagal poreikį su Strateginiu plėtros planu ateinančius 10 metų įgyvendinti, pagerinti, išplėsti esamas ir planuojamas sritis, kurios ateityje gali sulaukti ne tik teigiamo įvertinimo bei finansavimo, bet ir duoti apčiuopiamo rezultato.

Taip pat taryba patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metams bendrąjį planą ir Šilalės rajono savivaldybės 2021 metų užimtumo didinimo programą. Šios programos tikslas – organizuoti laikino pobūdžio darbus, padedančius palaikyti ir plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą, įdarbinti užimtumo tarnybos siųstus bedarbius ir sudaryti galimybę jiems užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų.

Sprendimai, susiję su ataskaitomis

Pritarta šioms 2020 metų veiklos ataskaitoms:

–          UAB „Šilalės autobusų parkas“;

–          UAB „Šilalės vandenys“;

–          UAB „Šilalės šilumos tinklai“;

–          UAB „Gedmina“;

–          Šilalės rajono socialinių paslaugų namų ataskaitai.

Taip pat patvirtinta Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2020 metų ataskaita.

Kiti sprendimai

Taryba įgaliojo Šilalės rajono savivaldybės merą Algirdą Meiženį, o jo laikino nedarbingumo, komandiruočių, atostogų ir kitais atvejais, kai jis negali vykdyti pareigų dėl objektyvių priežasčių – Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotoją Tadą Bartkų, atstovauti Šilalės rajono savivaldybei ir dalyvauti Tauragės regiono plėtros tarybos visuotiniuose dalyvių susirinkimuose iki 2019-2023 m. savivaldybės tarybos kadencijos įgaliojimų pabaigos.

Sudaryta komisija Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių grupės 2021 m. vasario 18 d. teikime Nr. T15-665(220) „Savivaldybės tarybos narės Loretos Kalnikaitės įgaliojimų netekimo procedūrai pradėti“ pateiktiems faktams ištirti.

Leista Šilalės rajono savivaldybei 2021 m. teisės aktų nustatyta tvarka imti 500 000 Eur ilgalaikę paskolą 5 m. laikotarpiui Europos Sąjungos ir kitiems tarptautinės finansinės paramos investiciniams projektams finansuoti. Nustatyta, kad gautą paskolą Šilalės rajono savivaldybė naudoja investiciniam projektui „Laisvalaikio ir sporto komplekso Šilalėje, sporto salės statyba, II etapas“ vykdyti.

Nustatytas Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų Klasių komplektų skaičius 2021–2022 mokslo metais.

Informaciniai pranešimai

Šilalės priešgaisrinė gelbėjimo tarnybos viršininkas Vaidotas Kėbla pateikė 2020 metų Šilalės rajono gaisrų ir gelbėjimo darbų analizę. Kaip informavo pranešėjas, 2020 m. Šilalės rajone buvo kilę 87 gaisrai, atlikti 133 gelbėjimo darbai, kurie daugiausia susiję su technine pagalba, specialiosioms tarnyboms teikiama pagalba, įvairiais darbais transporto avarijose ir kt.  Daugiausia gaisrų praėjusiais metais – 14, fiksuota Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, 13 – Pajūrio seniūnijoje, po 12 Kaltinėnų ir Šilalės miesto seniūnijose.

Užimtumo tarnybos Šilalės skyriaus vedėjas Mindaugas Macas pristatė Šilalės rajono savivaldybės darbo rinkos situaciją 2020 m.–2021 m. I ketv. Praėjusiais metais Užimtumo tarnybos Šilalės skyriuje registruotos 928 laisvos darbo vietos, 2021 m. sausio mėnesį – 93, vasario mėn. – 97, o kovo – 186. Nuo 2020 m. sausio 1 d. daugiausiai laisvų darbo vietų Šilalės skyriuje registravo (virš 20 laisvų darbo vietų) uždarosios akcinės bendrovės „Jozita“, „Rivona“, „Biuro“, „Ranstata“, „Modest“ ir kt. Taip pat apžvelgtas darbo neturinčio asmens portretas, rajono nedarbo lygis, pristatytos aktyvios darbo rinkos politikos ir COVID-19 priemonės.

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius Valdemaras Jasevičius pateikė informaciją, susijusią su COVID-19 rajone. Balandžio 27 d. rajone fiksuotas vienas koronaviruso susirgimo atvejis, dieną prieš – 4 atvejai. Balandžio 29 d. duomenimis savivaldybėje tirta virš 7 tūkst. gyventojų, pirma vakcinos doze Šilalės rajone paskiepyti 4 888 gyventojai, antrąja – 1511. Daugiausiai paskiepyta 70–79 metų amžiaus grupės gyventojų.

Visi savivaldybės tarybos sprendimai bei papildoma medžiaga yra skelbiami Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.silale.lt – Teisinė informacija – Tarybos sprendimai).

Rūta Budrė, Veiklos administravimo skyriaus atstovė spaudai

52 KOMENTARAI

PALIKTI KOMENTARĄ

Parašykite savo komentarą!
Įveskite savo vardą