Postų dalybos neeiliniame Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdyje

Šiandien įvyko neeilinis 33-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis. Posėdžio darbotvarkėje buvo numatyti 5 klausimai – dėl administracijos direktoriaus Valdemaro Jasevičiaus atleidimo iš užimamų pareigų, dėl Tado Bartkaus paskyrimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriumi, dėl Tado Bartkaus atleidimo iš Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotojo pareigų, dėl Raimundo Vaitiekaus paskyrimo Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotojo pareigoms, dėl pavedimo Osvaldui Šarmavičiui eiti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas.

Iš anksto buvo pranešta apie opozicinės Lietuvos krikščionių demokratų partijos atstovų nedalyvavimą.

V. Jasevičius teigė, kad motyvai, kurie buvo pateikti dėl pareikšto nepasitikėjimo nėra rimti. “Dėl neparengto Šilalės bendrojo plano, tarybos sprendimas priimtas net kai nedirbau, komisijoje nedalyvavau. Taip pat reikia pažymėti, kad įmonė, su kuria buvo sudaryta sutartis bankrutavo, teises perėmė kita bendrovė, jokių lėšų nepraradome.

Kitas priekaištas – dėl savivaldybės administracijos struktūros optimizavimo, noriu pabrėžti, kad buvo sudaryta darbo grupė, ji priėmė pasiūlymus,o rajono taryba priėmė sprendimą, kurio įgyvendinimo keliai nebuvo nurodyti, sprendimas vykdomas, juristai ir teisininkai neapsisprendė ilgą laiką kuriuo keliu eiti, gaila, kad nebuvo pasiūlyta to darbo grupės protokoluose.

Dar vienas nepasitenkinimas dėl įslaptintos informacijos netinkamos apskaitos, registravimo, apsaugos būkles – visi kaltinimai ir VSD pažymoje parašyti neatlikti darbai už seną laikotarpį, greičiausiai kai net nedirbau, VSD aiškiai nurodė darbuotoją, kuris buvo atsakingas už neatliktus darbus, buvo siūlyta jį patraukti tarnybinėn drausminėn atsakomybėn, buvo sudaryta komisija.
Taip pat esu kaltinamas dėl netinkamų prašymų ir užklausimų nagrinėjimo -manau, kad išskyrus rajono laikraštyje nurodytus mero kaltinimus, jog kantrybės taurė prisipildė, kai į automobilių kelių direkcijos raštą nebuvo atsakyta nuo praėjusių metų lapkričio pabaigos. Noriu priminti, kad taryba yra paskirsčiusi direktoriaus ir jo pavaduotojo darbo sritis. Konkrečiu atveju aš raštą gavau, nukreipiau jį specialistui, o jis matomai netyčia pažymėjo kaip įvykdytą, tad šiuo atveju neatsakingai pasielgė specialistas, dokumentų valdymo sistemoje uždėjęs susipažinimo grifą negaliu prisiimti kaltės dėl to. Tikrieji pagrindai, manau yra visai kiti. Bandymas centralizuoti valdžios vadžias tiek atstovaujamos tiek vykdomosios valdžios vienuose rankose, to nėra niekad buvę. Manau čia tik gera vieta būsimiems rinkimams, noras ką atleisti, ką įdarbinti į tokias pareigas, kurių iš viso nėra, tokie kaltinimai, kurie garsiai nebuvo išsakyti viešumoje, bet aš manau tai turėjo didelės reikšmės apsisprendžiant. Tikiu, kad tarybos nariai apsispręs ir įvertins visus už ir prieš ir priims teisingą sprendimą”, -dėstė V. Jasevičius.

Po slapto balsavimo, kuriame dalyvavo 16 tarybos narių, už V. Jasevičiaus atleidimą pasisakė 11 narių, prieš – 3, o 2 biuleteniai buvo sugadinti. V. Jasevičius neteko Administracijos direktoriaus posto.

Už T. Bartkaus paskyrimą Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriumi balsavo 13 narių.

Balsavime dėl Raimundo Vaitiekaus paskyrimo į mero pavaduotojo pareigas rezultatai susiklostė taip: negaliojančių – 1. Už – 11, prieš – 0. Vaitiekaus kandidatūrai nepritarta. Arvydas Petkus prisipažino sugadinęs biuletenį.

PALIKTI KOMENTARĄ

Parašykite savo komentarą!
Įveskite savo vardą