Siekiant rezultato, būtinas sutarimas

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcija Šilalės rajono savivaldybės taryboje turi numačiusi prioritetinius darbus investicijų, švietimo, kultūros, sporto, turizmo, sveikatos, socialinių reikalų, kaimo, aplinkosaugos ir kitose svarbiose srityse. Savivaldybės tarybos veiklos planui iš viso esame pateikę 33 pasiūlymus.

Pirmiausia svarbu, kad į priekį judėtų Šilalės sporto salės statybos darbai ir sporto erdvė pagaliau būtų prieinama tiek sportininkams, tiek visiems rajono gyventojams. Būtina tęsti ir Šilalės kultūros centro vidaus remontą, jog kultūrinis gyvenimas kuo greičiau grįžtų į įprastą ritmą. Šiam projektui privaloma ieškoti ir papildomų finansavimo šaltinių.

Energiją taupanti gatvių apšvietimo sistema kainuoja nemažai, tačiau, radus atitinkamą finansavimo šaltinį ir racionaliai numačius tam biudžeto lėšų, būtų galima ne tik sutaupyti, bet ir užtikrinti gyventojų saugumą.

Jau kurį laiką kalbame apie tai, jog žūtbūt reikia įsigyti ugniagesių gelbėtojų automobilį – gaisras nelaukia. Transporto tikisi ir Šilalės krašto neįgaliųjų sąjunga – automobilis reikalingas kasdien, nes reikia vežti neįgaliuosius į gydymo įstaigas, sergantiems atgabenti maisto, būtiniausių reikmenų. Turime tęsti ir TS-LKD frakcijos praėjusiais metais pasiūlytą sunkių ligonių pervežimo paslaugos kompensavimą.

Ne ką mažiau yra svarbu atnaujinti Šilalės miesto vandens tiekimo ir nuotekų valymo įrenginius, kurių būklė – išties sudėtinga. Uždelsus su remontu, turėsime problemų dėl kokybiško vandens tiekimo, pasipils avarijos nuotekų tinkluose. Neabejojame, jog būtina tęsti pasiteisinusią ir teigiamų gyventojų atsiliepimų sulaukusią individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo dalinio kompensavimo programą.

Dar vienas svarbus darbas – privalome ieškoti būdų, kaip nedidinti mokesčio už atliekų surinkimą. Tai itin aktualus klausimas visiems rajono gyventojams. Rajonui reikia plano, kaip žmones skatinti rūšiuoti, kaip sumažinti atliekų patekimą į sąvartyną, supažindinti su galimybėmis perdirbti ar panaudoti antriniam vartojimui atliekas, nedidinant vietinės rinkliavos. Mūsų frakcija mokesčio didinimo už atliekų tvarkymą nepalaikė prieš dvejus metus, nepritarsime tam ir šiemet.

Žemdirbiškam ir ūkiškam rajonui aktualus išlieka žvyrkelių asfaltavimo klausimas, melioracijos įrenginių atnaujinimas, kiti kaimo reikalai. Todėl siūlysime peržiūrėti rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių remonto eiliškumo sąrašą, skirti lėšų valstybiniams avarinės būklės melioracijos įrenginiams sutvarkyti ir kt.

Nebegalima atidėlioti klausimo dėl mokytojų kelionės išlaidų į darbą ir atgal kompensavimo, nes privalome atsakingai svarstyti ir galvoti, kaip į rajoną pritraukti jau dabar trūkstamų kai kurių dalykų mokytojų. Būtina galvoti ir apie kelionės išlaidų dengimą kitų trūkstamų specialybių atstovams. Taip pat svarbu sureguliuoti nuosavo automobilio naudojimo darbo reikalams eksploatacines išlaidas rajono socialiniams darbuotojams.

Kadangi rajono mokyklose ypatingai trūksta psichologų, logopedų ir spec. pedagogų, viena iš idėjų yra sukurti šių specialistų mobilią komandą, kuri aptarnautų ugdymo įstaigas. Taip pat vis dar per mažai dėmesio skiriama specialiųjų poreikių vaikų ugdymui ir jų integracijai į bendruomenę. Todėl mūsų frakcija siūlo sudaryti priemonių planą įtraukiajam ugdymui Šilalės rajone įgyvendinti. Nebe pirmus metus kalbame apie tai, jog rajono savivaldybė galėtų labiau prisidėti skatindama ugdymo įstaigas dalyvauti LR Žemės ūkio ministerijos remiamoje ekologinių maisto produktų programoje.

Vis dar nėra užbaigtas Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos pradinės mokyklos remontas. Atnaujinimo reikalauja ir Kaltinėnų vaikų darželio vidaus patalpos. Rajono biudžete turime tam atrasti lėšų.

Sveikata – dar viena labai svarbi sritis. Reikia ieškoti geriausių sprendimų dėl rajono gydymo įstaigų reformos. Aktualus išlieka ir jaunų gydytojų pritraukimo, skatinimo bei rėmimo klausimas – turime ieškoti patrauklių bei konkurencingų priemonių.

Kalbant apie psichinės ir emocinės sveikatos stiprinimą, siūlome įsteigti psichoterapines grupes tiek moterims, tiek vyrams.

TS-LKD frakcijos nuomone, buvo padaryta klaida, sujungiant du visiškai skirtingus Turto ir socialinės paramos skyrius. Tikslas yra atkurti savarankišką iki tol buvusį labai stiprų Socialinės paramos skyrių.

Negalima pamiršti ir turizmo. Šioje srityje pirmiausias darbas, kurį būtina padaryti, tai parengti tremtinės, atsiminimų „Lietuviai prie Laptevų jūros“ autorės Dalios Grinkevičiūtės muziejaus įkūrimo techninį projektą ir įveiklinimo planą. Žinoma, svarbu nepamiršti ir jau veikiančių muziejų, kuriems irgi reikia dėmesio. Pavyzdžiui, kiauras Upynos liaudies amatų muziejaus stogas labai kenkia eksponatams, todėl reikia ieškoti lėšų ir rasti galimybę jį atnaujinti. Ne vienerius metus kalbame ir apie Stasio Girėno gimtinės muziejaus teritorijos plėtrą, išperkant šalia muziejaus esantį privatų pastatą-sandėlį ir jo teritoriją. Tikinčiųjų bendruomenė norėtų atnaujinti šimtamečius Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios vitražinius langus. Prie šito savivaldybė taip pat galėtų prisidėti finansiškai.

2022-ieji yra paskelbti Jaunimo metais, todėl puiki dovana rajono jaunimui būtų mobilaus darbo su jaunimu startas. Turime ir dar vieną reikšmingą laimėjimą – Bijotai šiemet paskelbti Mažąja Lietuvos kultūros sostine, todėl valdžios pareiga prisidėti, jog šis vardas būtų pateisintas. Taip pat reikia rasti galimybę padėti mūsų rajono sporto klubams ir sportininkams dalyvauti tarptautinėse varžybose.

Politinė krizė išryškino ir Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento trūkumus. Todėl siekiant sklandaus darbo taryboje, būtina atnaujinti šį teisinį dokumentą, numatant, kad, pavyzdžiui, meras balsavimui teiktų visų Tarybos narių pasiūlymus, nesivadovaudamas nei savo simpatija, nei antipatija.  

Ilgą laiką nebuvo analizuota, ar efektyviai panaudojamas savivaldybės valdomas turtas, todėl tikslinga atlikti detalią analizę. Manome, kad siekiant daugiau skaidrumo, Savivaldybės įmonėse turėtų būti įsteigtos valdybos.

Pavyzdžių, kai rajono gyventojai aktyviai dalyvauja, priimant kraštui svarbius sprendimus, šalyje yra. Kodėl jais nepasinaudojus ir mūsų savivaldybėje? Vienas iš būdų įtraukti gyventojus –  pasiūlyti patiems nuspręsti, kur būtų galima išleisti dalį biudžeto lėšų: tarkime, vaikų žaidimo aikštelei ar laisvalaikio erdvei įrengti.

Šiais metais laukia nemažai svarbių sprendimų, kuriuos, tikimės palaikys ir kiti savivaldybės tarybos nariai.

Šilalės rajono savivaldybės tarybos TS-LKD frakcija

44 KOMENTARAI

PALIKTI KOMENTARĄ

Parašykite savo komentarą!
Įveskite savo vardą