Tęsiamas absolventams ir abiturientams skirtas renginių ciklas

Kaip ir kasmet, šią vasarą, liepos – rugpjūčio mėnesiais Tauragės teritorinėje darbo biržoje vyksta Jaunimo užimtumo skyriaus organizuojamas renginių ciklas „Nuo diplomo iki darbo sutarties“. Jis skirtas absolventams ir tolesnių studijų nesirenkantiems abiturientams. Renginių ciklą sudaro socialinių partnerių vedami informaciniai renginiai, kontaktų bei darbo mugės, susitikimai su darbdaviais, mokymo įstaigų atstovais, verslumo skatinimo užsiėmimai. Liepos 30 dieną Šilalės Jaunimo darbo centro lankytojai turėjo galimybę susitikti ir bendrauti  su VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro atstovu Mečislavu Rimeikiu. Susitikimo metu pagrindinį bei vidurinį išsilavinimą turintiems jaunuoliams  pristatytos  mokymosi programos, skirtos  10 klasių ir 12 klasių baigusiems jaunuoliams, aptartos profesinio mokymosi, popamokinės veiklos bei  apgyvendinimo galimybės.

Susitikimas VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centru

Rugpjūčio pradžioje Tauragės  ir Šilalės jaunimui organizuoti  susitikimai su  Valstybinės darbo inspekcijos  atstovu. Renginių „Pirmas darbas? Nori žinoti savo teises?“  metu Tauragės skyriaus vedėjas – vyriausiasis darbo inspektorius Raimundas Leonavičius supažindino jaunimą su asmenų įdarbinimo tvarka, darbo sutarties sudarymo ypatumais, darbo laiku, nelegalaus darbo prevencija. Paragino jaunuolius, esant nesklandumams, nesutarimams su darbdaviu, drąsiai skambinti arba atvykti ir konsultuotis.

Jaunuoliai domisi darbinių santykių ypatumais

Didelis dėmesys skirtas absolventų verslumo skatinimui.  Temą „Būk verslus – įgyvendink savo svajonę“ patraukliai ir inovatyviai pristatė  VšĮ  „Versli Lietuva“ atstovė Vaida Tamošaitė. Dalintasi verslo idėjų generavimo žiniomis,  kalbėta apie verslo  platformas, skirtas freelancerių paslaugų ir gaminių reklamai, galimas verslo paramos formas. Jaunuoliams pristatytas  bendradarbystės centras „Spiečius“, jo teikiamas paslaugos, bendradarbiavimo galimybės. Atstovė pabrėžė, kad visos jų teikiamos paslaugos yra  nemokamos ir paragino apie savo verslą svarstančius jaunuolius  nepabijoti, drąsiai  kreiptis ir konsultuotis.

VšĮ „Versli Lietuva“ atstovė Tauragėje

VšĮ „Versli Lietuva“ atstovė Šilalės JDC

Šių metų birželio – liepos mėnesiais  Tauragės teritorinėje darbo biržoje   registravosi per 70 absolventų. Daugiausia – įgijusių buhalterinės apskaitos, automobilių mechaniko ir elektromechaniko,  slaugytojo, kineziterapijos, masažuotojo, teisininko, virėjo, padavėjo, kirpėjo bei miškų ūkio specialybes. Liepos mėnesį 30 proc. registruotų absolventų  pavyko įsidarbinti. Jau kelintus metus iš eilės vykstanti akcija „Nuo diplomo iki darbo sutarties“ supažindina absolventus su darbo rinka, darbo sutarčių sudarymu bei įdarbinimo tvarka, organizuoja kontaktų muges su darbdaviais, skatina jaunimą  pradėti ir kurti savo verslą.  Artimiausiu metu planuojami absolventų susitikimai su  automobilių remonto, buhalterinės apskaitos paslaugas siūlančiomis įmonėmis, Jaunimui, kuris dar tik svarsto apie profesijos įgijimą – organizuojami susitikimus su profesinio mokymosi įstaigomis.

Daugiau informacijos apie būsimus renginius rasite Tauragės teritorinės darbo biržos internetinėje svetainėje  http://www.ldb.lt/tdb/taurage/Puslapiai/default.aspx

57 KOMENTARAI

PALIKTI KOMENTARĄ

Parašykite savo komentarą!
Įveskite savo vardą