Kviečia siūlyti kandidatus „Pagarbos lašo“ nominacijai

Kviečiame fizinius ir juridinius asmenis siūlyti kandidatus „Pagarbos lašo“ nominacijai. Šia nominacija bus apdovanoti asmenys už atliktus reikšmingus darbus, visuomeninės organizacijos – už bendruomeniškumo sklaidą.

Kandidatus siūlyti gali fiziniai ir juridiniai asmenys.

Nominacijas numatoma skirti už reikšmingus nuopelnus rajono visuomenei 2022 metais:

  1. Už pasiekimus švietimo, mokslo, kultūros, sporto srityse. Vertinama už aktyvų žmogiškųjų išteklių ugdymą, minėtų sričių reprezentavimą šalyje ir užsienyje, regiono etnokultūrinio paveldo saugojimą ir puoselėjimą, už sėkmingą kultūrinę ir švietėjišką veiklą.
  2. Už pasiekimus pilietiškumo ugdymo srityje (kandidatai iš visuomeninių organizacijų, bendruomenių, piliečių iniciatyvių grupių). Vertinama už pilietines iniciatyvas, bendruomenių telkimą ir aktyvinimą, atviros visuomenės ugdymą, aktyvų ir vaisingą darbą profesinėse sąjungose, socialiai atskirtų visuomenės grupių ir jų narių integravimą į visuomenę.
  3. Už pasiekimus finansinio ir gamybinio kapitalo stiprinimo srityje (kandidatai – rajono verslo subjektai). Vertinama už naujų technologijų įsisavinimą, investicijų pritraukimą, naujų partnerių ir rinkų paiešką, darbo vietų sukūrimą, veiklą, vienijančią politikų, valstybinių institucijų ir verslo organizacijų bendradarbiavimą lygiavertės partnerystės pagrindu.
  4. Už pasiekimus socialinės infrastruktūros vystymo srityje (kandidatai iš sveikatos apsaugos, socialinės paramos, teisėsaugos sričių). Vertinama už sveikatos apsaugos sistemos tobulinimą, socialinės paramos teikimą, neįgaliųjų integravimą į visuomenę, viešo saugumo gerinimą, sėkmingą aplinkosauginių projektų įgyvendinimą.

Maloniai prašome iki 2022 m. lapkričio 28 d. 17 val. siųsti į rajono savivaldybę (J. Basanavičiaus g. 2, Savivaldybės priimamasis, I a., 108 kab.) laiškus su nominanto vardu, pavarde, nurodant darbovietę ir gyvenamąją vietą bei pažymint jo 2022 m. nuopelnus ir kitokius ženklius pasiekimus. Taip pat galima kandidatus siūlyti el. paštu: meras@silale.lt, info@silale.lt,   sandra.balciene@silale.lt, mob. 8 673 25642

Anketų galite gauti savivaldybės priimamajame (J. Basanavičiaus g. 2, Savivaldybės priimamasis, I a., 108 kab.), arba paspaudę čia. 

Algirdas Meiženis,
Savivaldybės meras,
Padėkos dienos apdovanojimo atrankos darbo grupės pirmininkas