52-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis

Birželio 29 d. savivaldybės posėdžių salėje įvyko 52-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 21 tarybos narys (dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavo Akvilė Gargasaitė, Valdemaras Jasevičius, Vida Žemeckienė ir Saulė Olendrienė), administracijos skyrių vedėjai, specialistai, uždarųjų akcinių bendrovių vadovai, atstovai bei kiti. Posėdžio metu priimta 10 sprendimų, 3 svarstyti klausimai nepriimti.

Sprendimai, susiję su planais ir programomis

Pavesta Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Virginijui Kvederiui derinti Šilalės rajono savivaldybės institucijų, įstaigų ir įmonių, neperduodančių dokumentų valstybės archyvams, dokumentų ir bylų apskaitos dokumentus ir dokumentacijos planus, kol į darbą grįš Šilalės rajono savivaldybės administracijos Veiklos administravimo skyriaus vedėja Ingrida Petravičienė.

Patvirtina Šilalės rajono savivaldybės gaisrų prevencinės 2022–2024 metų programa.

Sprendimų pakeitimai ir netekę galios sprendimai

Taryba pritarė šiems sprendimų pakeitimams:

  • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T1-185 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimams;
  • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T1-287 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių delegavimo į Tauragės regiono plėtros tarybos kolegiją“ pakeitimams;
  • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. T1-133 „Dėl Šilalės garbės piliečio vardo atrankos komisijos sudarymo“ pakeitimams;
  • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T1-23 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimams;
  • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 10 d. sprendimo Nr. T1-269 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimams;

Kiti sprendimai

Taryba nustatė 2023 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifus Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje:

  • fiziniams ir juridiniams asmenims – 0,6 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės, išskyrus kitos paskirties inžinerinius statinius (atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos gamybos statiniai (vėjo elektrinės, saulės šviesos energijos elektrinės, saulės šilumos energijos kolektoriai ir kiti));
  • kitos paskirties inžineriniams statiniams (atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos gamybos statiniai (vėjo elektrinės, saulės šviesos energijos elektrinės, saulės šilumos energijos kolektoriai ir kiti)) nekilnojamojo turto mokesčio tarifą fiziniams ir juridiniams asmenims – 3,0 procentai nekilnojamojo turto mokestinės vertės;
  • apleistam, neprižiūrimam, nenaudojamam, naudojamam ne pagal paskirtį nekilnojamajam turtui, pagal Šilalės rajono savivaldybės tarybos patvirtintą Šilalės rajono savivaldybėje esančių nekilnojamojo turto objektų, kurie yra apleisti, neprižiūrimi, nenaudojami, naudojami ne pagal paskirtį, sąrašą – 3,0 procentai nekilnojamojo turto mokestinės vertės.

Pritarta Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietoje, Nepriklausomybės g. 32, Šilalė, esančio monumento demontavimui.

Nuspręsta suteikti teisę Šilalės rajono savivaldybės administracijai atlikti centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – Šilalės rajono CPO) funkcijas ir pavesti Šilalės rajono CPO nuo 2023 m. sausio 1 d. teikti pirkimų veiklos paslaugas Šilalės rajono savivaldybės  biudžetinėms įstaigoms ir viešosioms įstaigoms, kurių savininkė yra Šilalės rajono savivaldybė.

Visi savivaldybės tarybos sprendimai bei papildoma medžiaga yra skelbiami Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.silale.lt – Savivaldybė – Teisinė informacija – Teisės aktai –Tarybos sprendimai).

Šilalės rajono savivaldybės administracija