Susietoji parama nuo 2017 metų: į ką reikia atkreipti dėmesį

ES savanoriška susietoji parama 2015–2016 m. žemdirbiams mokama už pareiškėjų laikomus gyvulius (pienines karves, mėsinius galvijus, pieninių veislių bulius, mėsines avis, pienines ožkas) ir deklaruotus baltyminių augalų, atviro ir uždaro grunto daržovių, vaisių ir uogų plotus. O nuo 2017 m. papildomai į paramos schemą bus įtrauktos išmokos už cukrinius runkelius, sėklai auginamas bulves, taip pat javus, apsėtus sertifikuota sėkla.

 

Parama bulvių sėklai bus teikiama už deklaruotą plotą, kuriame bulvės auginamos sėklai. Atkreiptinas dėmesys, kad į šią paramą gali pretenduoti tik tie pareiškėjai, kurie yra Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atestuoti bulvių sėklos augintojai. Tačiau ir pastarieji turės įrodyti, kad jų deklaruojamame plote iš tikrųjų auginamos bulvės sėklai.

Parama javams bus teikiama tik už tuos deklaruotus javų plotus, kurie bus apsėti sertifikuota sėkla. Schemoje dalyvauja tik šios javų rūšys: vasarinės (kviečiai, kvietrugiai, miežiai, avižos, grikiai) bei žieminės (kviečiai, rugiai, kvietrugiai, miežiai). Svarbiausia, kad pareiškėjai, sėjantys šiuos javus, išsaugotų visus sertifikuotos sėklos įsigijimo dokumentus ir sėklos pakuočių bei fasuočių etiketes. Šie dokumentai tarnaus kaip įrodymas, jog plotas iš tikrųjų apsėtas sertifikuota sėkla. Į šią paramos schemą galės pretenduoti plotai, kuriuose dar šiais metais bus sėjami žieminiai javai, ir plotai, kuriuose pavasarį bus sėjami vasariniai javai – svarbiausia, kad būtų išsaugoti sėklos pirkimo dokumentai. Kontroliuojamas bus ir sertifikuotos sėklos panaudojimas – jis bus nustatomas pagal mažiausią sertifikuotos javų sėklos kiekį, reikalingą užsėti 1 ha plotą.

Minimalus susietajai paramai minėtiesiems sektoriams gauti deklaruotas atitinkamų kultūrų plotas yra 0,5 ha. Tai reiškia, kad pareiškėjas, deklaruojantis, pvz., 0,45 ha cukrinių runkelių ir (arba) 0,4 ha javų, apsėtų sertifikuota sėkla, susietosios paramos negaus. Tuo tarpu pareiškėjas, deklaruosiantis bent 0,5 ha bent vienų iš susietąja parama remtinų sektorių augalų, jau pretenduos į paramą. Minimalaus ploto reikalavimas yra skirtas nukreipti paramą tik tiems pareiškėjams, kurie gamina produkciją pardavimui, o ne savo reikmėms. Žemės ūkio ministerija primena, kad jei pareiškėjas už deklaruojamą plotą siekia gauti paramą (įskaitant ir susietąją), tačiau nustatoma, kad deklaruojamo pasėlio apskritai nėra arba jei randamas kitas nei deklaruotas pasėlis (susietosios paramos atžvilgiu), tuomet pareiškėjui taikomos atitinkamos sankcijos. Priklausomai nuo pažeidimo masto, sankcija gali būti ir ilgalaikė – parama nebeskiriama tiek už einamuosius, tiek ir už sekančius metus.

Atnaujintose 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse bus tiksliai apibrėžti visi reikalavimai susietajai paramai už 2017 m. gauti bei tai, kada ir kokius dokumentus pareiškėjai turės pateikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai, siekiant užkirsti kelią galimiems piktnaudžiavimo parama atvejams. Taisykles planuojama atnaujinti iki šių metų gruodžio mėn. Tuo tarpu preliminarūs išmokų už susietąją paramą dydžiai 2017-2020 m. laikotarpiu jau yra patvirtinti 2016 m. liepos 22 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-433. Galutiniai išmokų už susietąją paramą dydžiai už 2017 m. bus žinomi tik baigus administruoti visas 2017 m. pateiktas paraiškas tiesioginėms išmokoms gauti.

Žemės ūkio ministerija tikisi, kad minėtos paramos schemos suteiks reikiamą postūmį žemės     ūkio plėtrai  – ūkininkai galės ne tik sukurti didesnę pridėtinę vertę iš savo valdomų naudmenų plotų, bet kartu ir rūpinsis aplinkosauga.

Žemės ūkio skyriaus informacija

DĖL 2017–2020 METAIS NUMATOMŲ EUROPOS SĄJUNGOS SUSIETOSIOS PARAMOS SKAIČIUOTINŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO