Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius G. Sungaila pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius Gedeminas Sungaila pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kylant – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Nustatyta, kad pernai liepą G. Sungaila išleido įsakymą „Dėl Šilalės rajono kaimo plėtros rėmimo 2021–2023 metų programos lėšų skyrimo“, kuriuo be kita ko skyrė finansavimą savo artimam asmeniui ūkyje pagamintos produkcijos perdirbimui. Nėra duomenų kad G. Sungaila šiuo atveju būtų nusišalinęs. VTEK surinkti duomenys rodo, kad Šilalės rajono savivaldybės kaimo plėtros rėmimo 2021-2023 metų programą administruoja asignavimų valdytojas – savivaldybės administracija, taigi administracijos direktoriui, kaip asignavimų valdytojui, tenka pareiga priimti galutinį sprendimą dėl paramos skyrimo.

Atsižvelgusi į nustatytas aplinkybes, VTEK siūlo Šilalės rajono savivaldybės merui imtis prevencinių veiksmų, kad būtų išvengta Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų pažeidimų.

Tyrimas atliktas gautų pranešimų pagrindu.