Pristatė situaciją Šilalės rajono darbo rinkoje bei veiklos rezultatus 2015 metais

Vasario 12  d. Tauragės teritorinės darbo biržos Šilalės skyriuje vyko  renginys  „Situacija Šilalės rajono darbo rinkoje, veiklos rezultatai 2015 metais“.

Renginyje dalyvavo Šilalės raj. savivaldybės meras Jonas Gudauskas,   administracijos direktorius Raimundas Vaitiekus, direktoriaus pavaduotoja Vera Macienė, Šilalės verslininkų sąjungos pirmininkas Singaras Vytartas, Šilalės suaugusiųjų mokyklos direktorės pavaduotoja Jovita Kiržgalvienė, įmonių vadovai ir vietos žiniasklaidos atstovai.

Tauragės TDB direktorius Mindaugas Macas pasveikino renginio dalyvius  ir pakvietė aktyviai diskutuoti  apie  darbo rinkos  paslaugų teikimą, jų įtaką jaunimo, ilgalaikių bedarbių ir kitų  ieškančių darbo asmenų užimtumui, verslo plėtrai.

Šilalės skyriaus vedėja Irena Kasputytė renginio dalyviams pristatė situaciją Šilalės  rajono darbo rinkoje, 2015 metų veiklos rezultatus. Praėjusiais  metais darbo jėgos pasiūla išliko panašiame lygyje, bedarbių skaičius rajone kinta nežymiai, tačiau išlieka struktūrinio nedarbo problemos:  nekvalifikuoti  asmenys  sudaro net 42  proc. visų registruotų darbo biržoje asmenų, iki registracijos darbo biržoje nedirbę 2 ir daugiau metų – 29 proc., 21 proc bedarbių, vyresni nei 55 metų amžiaus.  2015 m. darbdaviai registravo daugiau darbo vietų, 150 vietų daugiau nei 2014 metais. Pristatytas jaunimo garantijų  iniciatyvos įgyvendinimas, vykdyti ESF projektai, pateikti remiamojo įdarbinimo gerieji pavyzdžiai.

UAB „Pitlius“ direktorius Eugenijus Gudauskas pastebėjo, kad vis daugiau grįžtančių iš užsienio nori įsidarbinti vietos įmonėse ir likti šalyje visam laikui.

Diskusijos metu kalbėta, kad, sprendžiant užimtumo klausimus, svarbu stiprinti bendradarbiavimą su savivalda, darbdaviais, socialiniais partneriais ir  gerinti  teikiamų darbo rinkos paslaugų kokybę,  padėti ieškantiems darbo asmenims, atsižvelgiant į jų poreikius,  įsidarbinti, ypač jaunimui, taip pat neturintiems kvalifikacijos, vyresniems kaip 55 metų asmenims.

Tauragės LDB inf.