Paminėta Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena

Vakar, sekmadienį, Šilalėje paminėta Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena. Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje drauge su šilališkiais ir čia gyvenančiais ukrainiečiais prisimintas partizanų indėlis kovojant dėl Lietuvos nepriklausomybės, taip pat pagerbti Ukrainos laisvės gynėjai. „Susirinkdami paminėti šią dieną, parodėme, jog esame vieningi ir mokame puoselėti tradicijas, išsaugojant pagarbą praeičiai, tuo pačiu padedant Ukrainai kovoti dėl savo šalies laisvės“, – kalbėjo vienas iš renginio iniciatorių, Lietuvos Respublikos Seimo narys Jonas Gudauskas.

Minėjimas pradėtas šv. Mišiomis, kurias aukojo Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebonas Saulius Katkus. Pamaldų metu dėkodama lietuviams už pagalbą ukrainiečiams karo akivaizdoje, jautria asmenine istorija pasidalijo Andželika Medvedeva iš Mariupolio. Abejingų nepaliko jos šeimos tragedija, kuomet ukrainietė neteko mylimo vyro ir sūnaus. Andželika – šių dienų Ukrainos gyvenimo pavyzdys, primenantis apie kasdien kare žūstančius žmones.

Į kovą dėl laisvės teko stoti ir Lietuvai. Partizaninis pasipriešinimas pareikalavo skaudžių aukų. Todėl pagerbiant žuvusių partizanų atminimą, Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos jaunieji šauliai išlydėti su trispalvėmis gėlėmis, kurias padėjo prie paminklo „Lietuvos partizanams, žuvusiems Šilalės rajone“, prie Šilalės miesto kapinėse esančio paminklo „Žuvusiems už Tėvynės laisvę tremtyje ir kalėjimuose“ bei evangelikų liuteronų kapinėse esančioje masinėje partizanų užkasimo vietoje. 

Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos minėjime dalyvavo ir sveikinimo žodžius tarė Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkės pavaduotojas Paulius Saudargas, Brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos bataliono vadas plk. ltn. Tomas Naudužas. Pranešimą apie partizaninio pasiaukojimo simbolį – Virtukų mūšį, Jono Žemaičio „Vytauto“ kovos krikštą skaitė bei apie „Azovo“ organizacijos fenomeną totalinio karo akivaizdoje papasakojo vienas iš VšĮ „LDK palikuonys“ įkūrėjų Kęstutis Markevičius. 

Meninę-muzikinę programą atlikęs Šilalės meno mokyklos kolektyvas sužavėjo susirinkusiuosius gausiu jaunų dainininkų būriu, darniu skambesiu ir jautriais kūriniais, tarp kurių – ir mažosios ukrainietės Annos patriotinė daina.

Minėjimo metu Lietuvos Respublikos Seimo narys Jonas Gudauskas padėkojo Šilalės rajono vaikų ir jaunimo piešinių konkurso „Palaikau Ukrainą: vienybėje mūsų tvirtybė“ dalyviams. Padėkos ir atminimo dovanos įteiktos šio konkurso nugalėtojams ir juos ruošusiems mokytojams. Pastariesiems prizus įsteigė Lietuvos Respublikos Seimo narė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Tądien buvo galima apžiūrėti visus konkursui pateiktus kūrybinius darbus – per 160 piešinių, kuriuose meniškai atskleistas Lietuvos ir Ukrainos ryšys bei mūsų šalies parama ir pagalba dėl laisvės kovojantiems ukrainiečiams. Parodą bažnyčioje bus galima apžiūrėti dar keletą savaičių.

Renginio pabaigoje minėjimo svečiai prie bažnyčios simboliškai pasodino ąžuolą, o už laisvės kovojus nuaidėjo Brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos bataliono karių salvės. 

Minėjimą organizavo Lietuvos Respublikos Seimo narys Jonas Gudauskas ir Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebonas Saulius Katkus. Prisidėjo Šilalės meno mokykla, Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras, Brigados Generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos batalionas, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilalės filialas. Dalyvavo – Krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės Šilalės 308 pėstininkų kuopa, Šilalės jaunieji šauliai, Šilalės rajone gyvenančių ukrainiečių bendruomenė.

Rima Norvilienė, Editos Radimonaitės, Valdemaro Voro, Algimanto Ambrozos ir autorės nuotr.