25-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis

Gruodžio 15 d. vyko 25-asis  Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 23 tarybos nariai. Dėl pateisinamų priežasčių neatvyko Genutė Damulienė, Jonas Šedbaras. Posėdyje dalyvavo Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, specialistai, žiniasklaidos atstovai, savivaldybės kontroliuojamų įstaigų vadovai ir kiti. Posėdžio metu priimta 16 sprendimų.

Sprendimai dėl finansų, turto

Taryba pritarė Savivaldybės 2016 m. biudžeto, patvirtinto tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T1-24  „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ ir 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-68 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimams. Patvirtintas Šilalės viešosios bibliotekos, Kultūros centro, Vlado Statkevičiaus muziejaus ir  jų filialų teikiamų mokamų paslaugų kainų sąrašas. Nuspręsta atleisti vietinės rinkliavos mokėtojus nuo metinės vietinės rinkliavos mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

Sprendimai, susiję su socialine parama, paslaugomis

Taryba patvirtino Šilalės rajono socialinės paramos ir paslaugų teikimo bei administravimo programą. Pritarta Savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T1-26 „Dėl socialinės paramos Šilalės rajono savivaldybės mokiniams“ pakeitimams. Nustatyta Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų ir Socialinių paslaugų namų maitinimo, medikamentų, aprangos ir patalynės piniginių išlaidų norma 2017 metams.

Šilalės rajono ligoninė teiks naują paslaugą

Taryba pritarė tęstinio aktyvaus gydymo paslaugų Šilalės rajono ligoninėje teikimui. Pacientams bus teikiama stacionarinė ilgalaikė asmens sveikatos priežiūros paslauga po aktyvaus stacionarinio gydymo respublikos lygmens gydymo įstaigose.

Kiti svarbūs sprendimai

Taryba pritarė Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos ir Šilalės rajono savivaldybės 2015 m. liepos 31 d. bendradarbiavimo sutarties Nr. FI/5-47/B6(V)-104 projekto pakeitimams. Patvirtinta Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2017-2019 metų plėtros programa.

Šilalės rajono Žadeikių pagrindinėje mokykloje darbą pradės nauja direktorė

Taryba pritarė  Ingos Litvinienės paskyrimui eiti Šilalės rajono Žadeikių pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas. Naujoji mokyklos direktorė darbą pradės nuo 2017 m. sausio 2 d.

Posėdžio pabaigoje Savivaldybės vadovai pasveikino Ingą Litvinienę, laimėjus konkursą eiti Šilalės rajono Žadeikių pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas. Direktorė trumpai pristatė Tarybos nariams savo ateities lūkesčius bei tikslus.

Visi Tarybos sprendimai bei papildoma medžiaga yra skelbiami Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.silale.lt – Teisinė informacija – Tarybos sprendimai).

Auksė Kavaliauskaitė, Komunikacijų ir informacinių technologijų skyriaus vyr. specialistė