12-jame Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdyje

Gruodžio 29 d. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijoje vyko paskutinis 2015 metų Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 21 Tarybos narys. Dėl pateisinamų priežasčių neatvyko Dainius Bergelis, Teresė Ūksienė, Albinas Ežerskis ir Rolandas Toleikis. Tarybos posėdyje dalyvavo Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, specialistai, seniūnai, žiniasklaidos atstovai, miestelio bendruomenės nariai, kiti svečiai.

Posėdžio metu buvo priimta 10 sprendimų, išklausytas vienas informacinis pranešimas.

Tarybos nariai nusprendė patikslinti Šilalės rajono savivaldybės 2015 metų biudžetą bei patvirtino Savivaldybės biudžetinių įstaigų darbuotojų, administracijos skyrių, seniūnijų ir į struktūrinius padalinius neįeinančių darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinių atlyginimų schemas (koeficientais).

Posėdyje patvirtinta Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programa 2016–2018 m. Sudaryta atrankos komisija, kurios pirmininkas – Raimundas Vaitiekus, Administracijos direktorius.

Atsižvelgusi į rajono gyventojos 2015 m. gruodžio 14 d. prašymą ir materialinę padėtį, Taryba nusprendė skirti 2 052 eurų dydžio kompensaciją, mirusio sūnaus palaikų parvežimo iš užsienio išlaidoms padengti.

Taryba patvirtino Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus nuostatus bei Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo Šilalės rajone programą.

Savivaldybės administracijai leista rengti ir teikti projektinį pasiūlymą bei paraišką „Požerės Kristaus Atsimainymo bažnyčios komplekso aktualizavimas vietos bendruomenės poreikiams“ finansinei paramai gauti pagal priemonę Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“.

UAB „Šilalės vandenys“ pavesta tvarkyti paviršines nuotekas Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje.

Savivaldybės tarybos kontrolės komiteto pirmininkas Algirdas Meiženis pristatė parengtą ataskaitą apie Kontrolės komiteto veiklą 2015 metais. Taip pat buvo patvirtinta Kontrolės komiteto 2016 metų veiklos programa.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Viršilienė informavo Tarybos narius, kad Žemaitijos rajonų ir miestų savivaldybės kartu su žemaičiais iš kitų kraštų 2016 m. liepos 9 d. – rugpjūčio 15 d. pirmą kartą surengs Pasaulio Žemaičių dienas, kuriomis siekiama populiarinti Žemaitijos miestų ir miestelių istorines, kultūrines bei gamtines erdves, atskleisti žemaičių savitumą, vystyti žemaičių kūrybinę saviraišką.

Daugumai Žemaitijos rajonų ir miestų savivaldybėms pritarus Žemaičių kultūros draugijos iniciatyvai organizuoti šį renginį, planuojama vykdyti šias pagrindines programas: Kultūra ir menas, Sporto žaidynės, Turizmas ir pramogos.

Mero potvarkiu buvo sudaryta darbo grupė Šilalės rajono savivaldybės Pasaulio Žemaičių dienų 2016 m. programai parengti. Taip pat buvo parengti mero raštai dėl pasiūlymų Žemaičių dienoms ugdymo bei kultūros įstaigoms, kreiptasi į visuomenę, keliautojo po Šilalės kraštą žinyno „Šiaurės Karšuva“ ir kitų leidinių apie Šilalės kraštą autorių Vytenį Almonaitį, kraštiečius. Atsižvelgus į pasiūlymus, sudaryta programa Pasaulio žemaičių dienoms 2016 Šilalės rajone.

Tarybos sprendimai bei papildoma medžiaga.

Inga Jonušauskaitė, Komunikacijos ir informacinių technologijų skyriaus vyr. specialistė

PALIKTI KOMENTARĄ

Parašykite savo komentarą!
Įveskite savo vardą