Nuteista prieš vaikus smurtavusi globėja

Vasario 4 d. Tauragės apylinkės teismo Šilalės rūmuose paskelbtas nuosprendis byloje, kurioje Šilalės rajono gyventoja pripažinta kalta dėl piktnaudžiavimo globėjos teisėmis ir pareigomis bei nesunkaus dviejų vaikų sveikatos sutrikdymo.

Teismas nustatė, kad globėja net 5 metus, turėdama pareigą dorai auklėti ir prižiūrėti globotinius, rūpintis jų sveikata, sudaryti saugią aplinką, užtikrinti gyvenimo sąlygas, būtinas jų protiniam, dvasiniam gyvenimui, sistemingai piktnaudžiavo šiomis teisėmis ir pareigomis, fiziškai ir psichiškai gniuždė savo mažamečius globotinius bei jų atžvilgiu naudojo smurtą. Moteris vaikus mušė diržu, rykšte, pagaliu, batu, ranka per galvą, sėdmenis, nugarą dėl nesisekančių mokslų, neteisingai padarytų namų ruošos darbų. Be to, nukentėjusieji buvo žeminami vadinant juos necenzūriniais, įžeidžiamais žodžiais.

Kaltinamoji prisipažino tik vieną kartą rykšte mušusi globojamą mergaitę, tačiau kitų fizinio bei psichologinio smurto panaudojimo atvejų nepripažino. Teismo posėdžio metu tvirtino, jog vaikai meluoja, akcentavo problemišką jų elgesį. Teigė, kad globotiniai pyksta ant viso pasaulio, o labiausiai ant jos, nes ji reikalauja tvarkos bei disciplinos.  

Teismas, įvertinęs mažamečių nukentėjusiųjų parodymus, specialisto išvadą, ekspertizės aktus bei kitą bylos medžiagą, konstatavo, jog moteriškė padarė du apysunkius nusikaltimus. Moteris sistemingai piktnaudžiaudama globėjos teisėmis, padarė mažamečiams vaikams nesunkų sveikatos sutrikdymą: mergaitei – mišrų nerimo ir depresinį sutrikimą, berniukui – emocijų sutrikimą vaikystėje. Globėjai skirta subendrinta dviejų metų laisvės atėmimo bausmė, kurios vykdymas atidėtas vieneriems metams ir šešiems mėnesiams. Be to, moteris įpareigota tris mėnesius neišeiti iš namų nuo 22.00 val. iki 6.00 val., jei tai nesusiję su darbu, bausmės vykdymo laikotarpiu neišvykti iš gyvenamosios vietos rajono ribų be nuteistosios priežiūrą vykdančios institucijos leidimo bei šešis mėnesius dalyvauti elgesio pataisos programoje.  

Skirdamas bausmę teismas atsižvelgė į tai, kad globėja anksčiau neteista, administracine tvarka bausta du kartus, iš kurių vieną kartą už netinkamą globotinio auklėjimo būdą. Atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių teismas nenustatė.

Nukentėjusiųjų atstovas baudžiamojoje byloje pareiškė civilinį ieškinį, kuriuo prašė iš kaltinamosios priteisti kiekvienam globotiniui po 1000 eurų neturtinės žalos. Teismas nustatęs, jog dėl globėjos ilgą laiką trukusių traumuojančių veiksmų mažamečiai vaikai kentė dideles dvasines ir fizines kančias, ieškinį tenkino.

Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui.

Tauragės apylinkės teismo Šilalės rūmų inf.

PALIKTI KOMENTARĄ

Parašykite savo komentarą!
Įveskite savo vardą