Erasmus+ projekto partnerių susitikimas Sicilijoje

Lapkričio 14-18 dienomis Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktorius Arūnas Aleksandravičius, direktoriaus pavaduotoja Sandra Vaičikauskienė, anglų kalbos mokytoja Aušra Paulikaitė ir projekto koordinatorė Lineta Dargienė vyko į Easmus+ susitikimą su projekto partneriais Sicilijoje, Mota St. Anastazijos mieste.

Projekto partnerių susitikimo metu buvo pristatytos šalių švietimo sistemos. Mus daug kas vienija, tačiau yra nemaža ir skirtumų.  Svarstėme apie švietimo sistemos finansavimą šalies mastu, aptarėme mokinių skaičiaus klasėje problemą ir kt. su švietimu susijusius dalykus.

Daug dėmesio sulaukė diskusija, kaip reikia gerinti mokytojo įvaizdį visuomenėje. Pasirodo, tai ne tik Lietuvai aktuali problema, visos šalys imasi šios temos kaip prioritetinės ir siekia gerinti situaciją.  Daug dėmesio skirta mokytojų kvalifikacijos kėlimo klausimui. Pasirodo, šioje srityje esama nemaža skirtumų.

Aptartos specifinės regioninės problemos – partneriai iš Graikijos papasakojo, kaip juos veikia šalį ištikusi finansinė krizė. Daug mokinių tėvų neteko darbo, į mokyklas vaikai ateina alkani. Mokytojai ėmėsi iniciatyvos ir pasirašė sutartį su vietine kepyklėle, kad teiks maistą sunkiausiai besiverčiančių šeimų vaikams pamaitinti.

Partneriai iš Estijos pasidalijo savo patirtimi mokant mokinius pagal dvikalbę sistemą – jų mokykloje mokosi rusakalbiai mokiniai, tačiau visos pamokos vyksta tik estų kalba. Pasidalindami savo patirtimi, kiekvienas praturtėjame ir patys, pasisėmėme idėjų, išsikėlėme naujus tikslus.

Susitikimo metu mokytojai mokėsi, kaip panaudoti internetinius kursus savo asmeniniam tobulėjimui. Yra nemaža svetainių, kurios siūlo įvairiausių temų kursus mokytojams ir ne tik. Mokytojams itin svarbus asmeninis tobulėjimas ne tik savo dalykinėje srityje, bet ir ugdant bendrąsias kompetencijas.

Nuolatinis mokytojo tobulėjimas visose Europos šalyse laikomas prioritetine sritimi, jam skiriamas nemažas finansavimas, o internetiniai kursai dažniausiai yra nemokami ir laisvai prieinami visuomenei. Taigi, dar kartą įsitikinome – tobulėjimui ribų nėra.

Be abejonės, projekto susitikimo metu buvo didelis dėmesys kreiptas ir į aplankytą mokyklą. Stebėjome kūno kultūros,  muzikos pamokas, o kadangi Mota St. Anastazija yra Etnos vulkano papėdėje, jiems aktualus evakuacijos klausimas, todėl išvydome, kaip vyksta mokinių mokomoji evakuacija.

Labai sužavėjo mokinių siekis puoselėti tradicinius paradus – pasirodymus su vėliavomis – tai unikalus mūsų lankyto miestelio paprotys. Pasidžiaugėme tvirta ir vieninga mokytojų bendruomene. Susitikimas buvo labai naudingas – įgytos žinios, aptarti ateities projekto planai, kurių viena dalis – patirties sklaida savose mokyklose.

Lineta Dargienė,
Lietuvių kalbos mokytoja, Erasmus+ projekto koordinatorė