Mokslininkų pagalba elgesio sunkumų patiriantiems 3-6 metų vaikams – naujos terapinės programos

Nemažai ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių emocijų ir elgesio sunkumų, laiku negauna pagalbos, nes psichologams, pedagogams stinga reikiamų žinių, darbo metodų, moksliškai pagrįstų terapijos programų. Šią spragą ėmėsi pildyti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) mokslininkai.

Dauguma iš beveik 160 mokslininkų apklaustų priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogų nurodė, kad jiems stinga žinių ir įgūdžių sėkmingai dirbti su vaikais, turinčiais dėmesio, emocijų ir raidos sunkumų. Tokių emocijų ar elgesio sunkumų, kaip nerimastingumas, užsisklendimas, emocionalumas, agresyvumas, miego, dėmesio sunkumai, yra patyrę beveik penktadalis (18 proc.) 3-6 metų tirtų vaikų. Tai – duomenys iš tarptautinės mokslininkų grupės tyrimo. Gilindamiesi į įtraukiojo ugdymo ankstyvojoje vaikystėje ir vaikų elgesio valdymo modeliavimo galimybes, LSMU mokslininkai surinko duomenų apie 300 vaikų: jų emocijų, elgesio sunkumus, emocinius, socialinius gebėjimus, taip pat atliko jų tėvų ir ugdančių pedagogų anketines apklausas.Projekto vadovė, LSMU Visuomenės sveikatos fakulteto Sveikatos psichologijos katedros vedėja doc. Giedrė Širvinskienė pabrėžė, kad įtraukiojo ugdymo plėtrai itin svarbu ugdymo procese atsižvelgti į kiekvieno vaiko poreikius ir kuo anksčiau imtis teikti šiuos poreikius atitinkančias paslaugas.

Drauge su tyrėjais iš Austrijos mokslininkų grupė iš vokiečių kalbos išvertė ir tyrime taikė du vaikų dėmesio bei vieną – emocinių socialinių kompetencijų vertinimo instrumentą. Taip pat išverstos ir empiriškai patikrintos dvi iki šiol Lietuvoje nenaudotos terapinės programos vaikams – Emocinių ir socialinių kompetencijų ugdymo pratybos ELLA bei Marburgo dėmesio koncentracijos pratybos.

Pasak doc. G. Širvinskienės, įsitikinta, kad abi programos – veiksmingos, po pratybų pagerėjo vaikų dėmesio koncentracija, emociniai, socialiniai, savireguliacijos gebėjimai. Programas gali naudoti psichologai, pedagogai, specialieji pedagogai, logopedai, psichoterapeutai. Svarbu, kad į ugdymo procesą įtraukiami ir tėvai.Atsižvelgdami į tyrimo rezultatus, LSMU mokslininkai parengė rekomendacijų ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo pedagoginių studijų programų turiniui ir pedagogų bei kitų specialistų kompetencijoms tobulinti. LSMU Sveikatos psichologijos katedros Psichologinės gerovės ir sveikatos mokymų centre planuojama organizuoti šių programų mokymus specialistams. Psichikos ir elgesio sutrikimai – dažna Lietuvoje vaikų negalios priežastis. Tikimasi, kad pedagogams ir kitiems su vaikais dirbantiems specialistams programos padės rasti būdų įtraukti skirtingų poreikių turinčius vaikus į bendrą veiklą ir ugdyti įvairius vaikų gebėjimus.