Jonas Leilonas: “Neuždarykite mažų vaistinių”

Paskutiniu metu pastebime daug netikslios informacijos apie darbą vaistinėje ir apie tai, kaip joje dirba farmakotechnikai. Susidaro įspūdis, kad visi vaistininkai prieštarauja esamam Farmacijos įstatymo projektui, kas iš esmės yra netiesa. Aš pats asmeniškai ir visas mūsų kolektyvas palaikome Farmacijos įstatymo projektą, kuriuo numatoma leisti dirbti farmakotechnikams, baigusiems mokslus iki 2006 m., nuotoliu prižiūrimiems vaistininkų. Keista, kad profesinė sąjunga dega žvakutes prie vaistinių, ar tokiu būdu ji linki darbo netekti farmakotechnikams, ar tokiu būdu ji linki užsidaryti vaistinėms, ar tokiu būdu senjorams siūlo iki artimiausios vaistinės važiuoti 20 km? Tokia akcija atrodo labai nesolidžiai ir menkina profesines sąjungas, nes neaišku, ką jos atstovauja. Galėjo tokias žvakutes degti kasdien visus dvidešimt metų, nes visada farmakotechnikai galėjo būti prižiūrimi nuotoliniu būdu, o šiuo metu siūlo leisti nuotoliu prižiūrėti tik didelę patirtį turinčius, o prie kitų turės stovėti vaistininkas.

 Esu vaistininkas, turiu dvi vaistines Šilalėje ir Kaltinėnuose. Manau turėtume leisti žmonėms, turintiems kvalifikaciją dirbti tą darbą, kurį jie geriausiai išmano. Jei neleisime farmakotechnikų prižiūrėti nuotoliniu būdu mažas smulkus verslas neišsilaikys bei Lietuvos gyventojai nebegalės taip paprastai kaip dabar įsigyti vaistų. Mūsų vaistinėse dirba 3 farmacijos specialistai, tačiau dalį dienos vienoje ar kitoje vaistinėje dirba vienas farmakotechnikas. Jei nebus priimtas šis įstatymo projektas, turėsime uždaryti vieną iš esamų vaistinių bei darbo neteks du farmakotechnikai, kurie ilgus metus puikiai ir tinkamai dirbo savo darbą bei vykdė savo pareigas be jokių trūkumų ir pacientų nusiskundimų. Šiems žmonėms, t.y. farmakotechnikams turintiems didžiulę darbo patirtį, turi būti leidžiama užbaigti savo karjerą vaistinėse. Neturi būti uždaromos nepriklausomos vaistinės, negalima iš vietos gyventojų atimti galimybės atvykti į šalia namų esančią vaistinę.

Kviečiu atvykti į mūsų vaistinę ir pasižiūrėti, kaip dirba farmakotechnikai, kaip jie konsultuoja gyventojus, nes negalima skleisti informacijos, jog jie neva negeba dirbti savo darbo. Priešingai, jie studijuoja 3 metus aukštojoje neuniversitetinėje mokykloje, joje būtent ir mokosi ne tik kaip gaminti vaistus, bet taip pat ir kaip aptarnauti pacientus, kaip teikti jiems farmacinę paslaugą. Be to farmakotechnikai kelia savo kvalifikaciją mokymuose kartu su vaistininkais, o mūsų vaistinėje dirba dar ir kelis dešimtmečius turinčios darbo patirties farmakotechnikės.

Jonas Leilonas, vaistininkas