Pajūrio vaikų globos namai neturėtų likti tušti

Koks tolesnis Pajūrio vaikų globos namų likimas? Įstaiga bus likviduojama ar reorganizuojama? Kokios veiklos planuojamos vaikų globos namų pastate? Kiek darbuotojų bus reikalinga šioms veikloms užtikrinti? Tokiais kausimais rajono vadovus sutiko Pajūrio vaikų globos namų darbuotojai, susitikimui iš anksto parengę visą klausimyną. Savivaldybės merui Algirdui Meiženiui atsakyti į juos padėjo Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Osvaldas Šarmavičius, Personalo ir ūkio skyriaus vedėja Vilma Kuzminskaitė, Socialinės paramos skyriaus vedėja Danguolė Račkauskienė, Šilalės rajono socialinių paslaugų namų direktorius Gediminas Raudonius.

 

Kodėl imtasi reorganizuoti iki šiol veikusius gerai įrengtus vaikų globos namus ir skaidyti juos į atskirus daug mažesnius savarankiško gyvenimo namus? Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas O. Šarmavičius atsakė, kad tai daroma ne dabartinės ir ne ankstesnės rajono valdžios iniciatyva – tokį sprendimą priėmė šalies vadovybė, pastūmėta buvusios Prezidentės Dalios Grybauskaitės. Vaikų globos namai reorganizuojami visoje šalyje, o savivaldybėms palikta teisė pačioms spręsti, kaip tai daryti – steigti atskirus juridinius vienetus ar atsirandančius bendruomeninius vaikų globos namus jungti juos prie didesnės socialines paslaugas teikiančios įstaigos. Reorganizavimo darbo grupei vadovaujantis O. Šarmavičius atsakė, kad tuo klausimu buvo daug diskutuota, išnagrinėti keli variantai ir pasirinktas optimaliausias – reorganizuoti Pajūrio vaikų globos namus, jungiant juos prie  Šilalės rajono socialinių paslaugų namų.

Savivaldybės taryba sprendimą jau priėmė – ji davė sutikimą jungti Pajūrio vaikų globos namus prie Šilalės rajono socialinių paslaugų namų. Pasak O. Šarmavičiaus, tai turėtų įvykti šiemet iki kovo 31 dienos. O kada pradės tuštėti Pajūrio vaikų globos namai ir kas juose liks? Šiuo metu juose yra trys vaikų grupės. Vienai grupei jau pritaikytas savivaldybės pastatas Drobūkščiuose, jis jau suremontuotas ir baigiamas įrengti. Kai dvi įstaigos bus sujungtos į vieną, jis bus perduotas valdyti Šilalės rajono socialinių paslaugų namams ir priims vieną Pajūrio grupę. Antrai grupei perkamas namas Šilalės apylinkėse, tikimasi iki rudens jį sutvarkyti. Trečioji grupė dar liks Pajūryje. Tokią reformos eigą pristačiusi Socialinės paramos skyriaus vedėja Danguolė Račkauskienė sakė, kad pertvarkoms laiko yra – Europos struktūrinių fondų lėšomis renovuotame pastate socialinės paslaugos galės būti atliekamos iki 2023 metų. Čia dar gyvens vyresniojo amžiaus vaikų palydimoji grupė, įsikurs laikinosios vaikų priežiūros grupė ir vaikų dienos centras.

Kodėl atsisakyta minties Pajūrio vaikų globos namų patalpose steigti vaikų darželio grupes? „Taip, tokia mintis tikrai buvo, – atsakė meras A. Meiženis. – Dabar jau matome, kad baigiamas įrengti naujasis Šilalės vaikų darželio priestatas buvo suprojektuotas per mažas, jame netilps visi eilėje įrašyti vaikai – liks už durų apie 40 vaikų. Jiems galima būtų įrengti vaikų darželį Pajūrio vaikų globos namų patalpose, bet ar tėvai veš savo vaikus iš Šilalės į Pajūrį? Pasirodo, jų nuomonė labai skeptiška, ir mes negalime rizikuoti biudžeto lėšomis, kurių patalpoms pertvarkyti prireiktų apie 100 tūkstančių eurų. Ieškosime kito sprendimo. Mėginsime įtikinti rajono Tarybos narius, kad jie leistų skirti bent po 100 eurų tiems tėvams, kurių vaikai liko darželio eilėje. Tie pinigai būtų skirti auklėms samdyti. O Pajūrio vaikų globos namų patalpos tuščios turi nelikti – tai tvirta mūsų komandos nuomonė. Išsikėlus globos grupėms, čia liks vietos miestelio bendruomenei, kuri, kaip ir Varsėdžių kaimo bendruomenė, dar neturi savo patalpų. Šis pastatas galės puikiausiai tarnauti socialinėms ir kultūrinėms Pajūrio reikmėms“.

O kaip su darbuotojais? Ar jiems visiems bus teikiami pasiūlymai užimti kitas pareigas, ar dalis bus atleista, ar bus suteikta galimybė dirbti pensijinio amžiaus žmonėms? Šilalės rajono socialinių paslaugų namų direktorius G. Raudonius, atsakė, kad ir mažesnėse bendruomeninėse vaikų globos grupėse socialines paslaugas teikti reikės, vadinasi, darbuotojai bus reikalingi, o jų skaičius praktiškai išliks nepasikeitęs. Personalo ir ūkio skyriaus vedėja V. Kuzminskaitė patikino, kad įspėjimai apie galimą atleidimą bus įteikti visiems, bet tai nereiškia, kad visi bus atleisti. Darbuotojai, kuriems teks dirbti Drobūkščiuose, įstatymo numatyta tvarka bus įspėjami apie darbo vietos pasikeitimą ir klausiama jų sutikimo, atleidžiamiems darbuotojams, jeigu tokių bus, bus išmokėtos dviejų mėnesinių atlyginimo dydžio kompensacijos.

O kaip su vaikais? Jiems bus geriau ar blogiau? Pasibaigus rajono vadovų ir globos namų darbuotojų susitikimui, jaunieji gyventojai smalsaudami apspito svečius. Pavyko sutikti keletą, kurie važiuos gyventi į Drobūkščius. Ar jiems negaila palikti Pajūrio? „Ne, ten bus įdomiau, mes nekantraudami laukiam“, – atsakė vienas berniukas. Beje, ir psichologai tvirtina, kad mažesnės grupės yra panašesnės į šeimas, jose susidaro tvirtesni vaikų tarpusavio santykiai. Panašu, kad nei darbuotojų, nei jų globotinių reforma labai neišgąsdino.

Petras DARGIS,
Savivaldybės mero patarėjas

Autoriaus nuotraukos

43 KOMENTARAI

PALIKTI KOMENTARĄ

Parašykite savo komentarą!
Įveskite savo vardą