Nustatyta 2018-2019 metų šildymo sezono pabaiga

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsniu, Šilumos tiekimo ir vartojimo  taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 ,,Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“, 61-63, 65 punktais:

  1. N u s t a t a u, kad 2018 – 2019 metų  šildymo sezono pabaiga:

1. 1. Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje  – 2019 m. balandžio 23 d.

1. 2. Šilalės rajono savivaldybės biudžetinių, viešųjų įstaigų, įmonių  ir seniūnijų pastatuose – 2019 m. balandžio 19 d.

2. Šilumos vartotojai, įskaitant ir daugiabučius gyvenamuosius namus, gali patys nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pabaigos, nepažeisdami teisės aktuose nustatytų higienos normų ir raštu suderinę su šilumos tiekėju.

 

3. N u r o d a u paskelbti šį įsakymą Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo  nustatyta  tvarka  Lietuvos  administracinių  ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui

(H. Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio įsakymo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

Dėl 2018-2019 metų šildymo sezono pabaigos

 

Administracijos direktorius
Raimundas Vaitiekus

1 KOMENTARAS

PALIKTI KOMENTARĄ

Parašykite savo komentarą!
Įveskite savo vardą