Kviečia siūlyti kandidatus „Auksinės gilės“ nominacijai

Šilalės rajono savivaldybės taryba yra patvirtinusi Šilalės rajonui nusipelniusių asmenų skatinimo programą. Svarbiausias šios programos tikslas – skatinti rajono gyventojus aktyviai dalyvauti savivaldybės visuomeniniame gyvenime, įgyvendinti naujas idėjas bei programas.

2008 m. vasario 16 d., švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo 90-ąsias metines, pirmą kartą buvo įteikti „Auksinės gilės“ apdovanojimai. „Auksinėmis gilėmis“ ir piniginėmis premijomis jau apdovanoti: Zigmantas Balčytis, Vaidilutė Jončaitė, Vytenis Almonaitis, Alfonsas Paulikas, Eugenijus Mikšys, prof. Stasys Skrodenis, Daiva Vaitkevičiūtė-Rekašienė, Henrika Aušrienė, Rimantas Bendžius, Albina Bataitienė, Aldona Gedvilienė, Jolanta Bučnienė, Kornelijus Andrijauskas, Antanas Lingys, Jonas Biržiškis, Kazys Misius, Zofija Baranauskienė, Virginijus Jocys, Stasys Skalauskas, Pranas Šerpytis, Teresė Ūksienė, Edvardas Vidmantas, Petras Buikys, Klemensas Lovčikas, Kazimieras Šetkus, Kornelijus Pukinskis, Loreta Kalnikaitė, Vaidotas Digaitis, Aloyzas Stasytis, Donata Karalienė (Vištartaitė), Jonas Masidunskas, Antanas Rašinskas, Steponas Jasaitis, Antanas Bružas, kun. dr. Algis Genutis,  Ramūnas Navardauskas, Sofija Survilienė, Alfonsas Maulius, Vytenė Muschick, Asta ir Jonas Vaitkevičiai, Gintautas Zabiela, Vida Elkimavičienė, Paulius Briedis, Eugenijus Ivanauskas, Jurgita Viršilienė, Junona Silvija Almonaitienė, Albinas Kavaliauskas, Kęstutis Tarvydas, Saulius Katkus, Virginija Jurgaitytė, Laima Petkuvienė, Dominikas Akstinas ir Snieguolė Jurskytė-Akstinienė.

Šiemet, Kovo 11-ąją – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, Šilalės rajono savivaldybės įsteigtu apdovanojimu „Auksinė gilė“ ir 15 BSI (bazinė socialinė išmoka, šiuo metu 42 Eur) dydžio premijomis bus pagerbti visuomenės pasiūlyti ir iš jų „Auksinės gilės“ atrankos komisijos atrinkti Šilalės kraštui nusipelnę asmenys.

Numatomos nominacijos:

  1. Už Šilalės krašto istorijos tyrinėjimą, skelbimą, leidinių rengimą, pastangas saugoti ir puoselėti kultūrinį paveldą;
  2. Už pasiekimus dalyvaujant ES projektuose, pritraukiant ir įsisavinant įvairių fondų lėšas;
  3. Už verslumo ir labdaros skatinimą, produktyvų ir kūrybingą darbą;
  4. Už siekį padaryti kitų žmonių gyvenimą prasmingesnį ir šviesesnį, už kilnų poelgį;
  5. Už kūrybinį aktyvumą, tradicijų puoselėjimą, pilietines iniciatyvas ir jų įgyvendinimą, pelnytą aplinkinių pagarbą.

Pretendentus nominacijoms gali siūlyti Savivaldybės tarybos nariai, seniūnijų seniūnai, seniūnaičiai, seniūnijų ir seniūnaitijų gyventojai, įmonių ir įstaigų vadovai ar kolektyvai, nevyriausybinės organizacijos, iniciatyvinės gyventojų grupės, kaimų bendruomenės.

Maloniai prašome iki vasario 28 d. 17.00 val. siųsti į rajono savivaldybę (J. Basanavičiaus g. 2, Savivaldybės priimamasis, I a., 108 kab., „Auksinės gilės“ atrankos komisijai) nominacijos „Auksinė gilė“ pretendentų anketas-rekomendacijas, kuriose nurodomas nominanto vardas, pavardė, profesija ir veikla, nuveikti darbai, laimėjimai, pasiekimai ir kiti nuopelnai, už kuriuos siūloma suteikti nominaciją, pretendento ir kontaktinio asmens adresas ir telefonas, siūlytojo duomenys: vardas, pavardė, adresas, telefonas, parašas arba organizacijos pavadinimas, kontaktinis telefonas. Taip pat kandidatus galima siūlyti el. paštu tadas.sadauskis@silale.lt, užpildžius anketą-rekomendaciją.

Pretendento anketa-rekomendacija skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt rubrikoje Apie Šilalę – Apdovanojimai.

Nominacijos „Auksinė gilė“ pretendento anketa-rekomendacija

Kita informacija tel. (8 449) 76117.

Algirdas Meiženis, Savivaldybės meras, Atrankos komisijos pirmininkas

48 KOMENTARAI

PALIKTI KOMENTARĄ

Parašykite savo komentarą!
Įveskite savo vardą