27-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis

Sausio 26 d. vyko 27-asis  Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 22 tarybos nariai. Dėl pateisinamų priežasčių neatvyko Loreta Kalnikaitė, Teresė Ūksienė, Genovaitė Damulienė. Posėdyje dalyvavo Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, specialistai, žiniasklaidos atstovai ir kiti. Posėdžio metu priimtas 21 sprendimas, išklausytas 1 informacinis pranešimas.

Sprendimai dėl finansų, turto

Taryba pritarė pakeitimams: Šilalės rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. T1-268 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, Šilalės rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių, patvirtintų Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. T1-246 ,,Dėl Šilalės  rajono  savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“.

Nuspręsta atleisti vietinės rinkliavos mokėtojus nuo metinės vietinės rinkliavos mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

Leista nurašyti ir likviduoti dėl funkcinio (technologinio) nusidėvėjimo netinkamą naudoti, valstybei nuosavybės teise priklausantį, Šilalės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomą, Šilalės rajono savivaldybės administracijos seniūnijose apskaitomą (naudojamą) ir Šilalės švietimo pagalbos tarnybos panaudos pagrindais naudojamą turtą.

Taryba nutarė parduoti du savivaldybės būstus jų nuomininkėms, vadovaujantis patvirtintu Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T1-248 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T1-211 „Dėl parduodamų Šilalės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“. Šilalės rajono savivaldybė gautas pajamas panaudotos socialinio būsto fondo plėtrai.

Taryba priėmė sprendimą Nekilnojamojo turto registre įregistruoti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančius inžinerinius statinius – Mokyklos gatvę, esančią Naujojo Obelyno k., Upynos sen., Šilalės r. sav. ir Malūno gatvę, esančią Stungaičių k., Laukuvos sen., Šilalės r. sav.

Taryba patenkino Dianos Petrauskienės prašymą atnaujinti Paršežerio ežero rekreacinės zonos poilsiavietės nuomos sutartį nuo 2017 m. vasario 6 d., tomis pačiomis sąlygomis, vienerių metų laikotarpiui, bet ne ilgiau, iki bus sudaryta Paršežerio ežero rekreacinės zonos poilsiavietės operatoriaus funkcijų koncesijos suteikimo sutartis, 2014 m. vasario 5 d. Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartį Nr. B6-15 (T).

Sprendimai, susiję su socialine parama, paslaugomis

Taryba pritarė mokėjimo už socialinės priežiūros paslaugas asmenims, gaunantiems socialinės  priežiūros paslaugas ir gyvenantiems socialinės globos įstaigose, ir pagalbos pinigų mokėjimą, vaikus globojančioms šeimoms, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo pakeitimams.

Patvirtintas Pagalbos pinigų šeimoms, globojančioms (rūpinančioms) be tėvų globos likusius vaikus, skyrimo ir panaudojimo kontrolės tvarkos Šilalės rajono savivaldybėje aprašas.

Pritarta Tėvų globos netekusių vaikų socialinės globos šeimoje organizavimo ir išmokų už vaikų globą mokėjimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašui.

Bendradarbiaus su Lietuvos verslo kolegija

Taryba pritarė Šilalės rajono savivaldybės bendradarbiavimui su VšĮ  Lietuvos verslo kolegija. Pasirašius bendradarbiavimo sutartį Šilalės rajono savivaldybei bus sudarytos palankios sąlygos dalintis žiniomis ir informacija, stiprinti profesinius ryšius, analizuoti rinkos ir verslo vystymąsi.

Kiti sprendimai

Taryba pritarė Šilalės rajono savivaldybės 2017 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis sąrašą bei viešųjų darbų programai ir jo sąrašui.

Patvirtino Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 metų darbo planą.

Pritarė Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“  pakeitimams.

Pripažino Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimą Nr. T1˗246 „Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės sporto mokyklai“ netekusiu galios.

Pritarė Jaunimo problemų sprendimo Šilalės rajono savivaldybėje 2013-2018 metų plano, patvirtinto  Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T1-106  „Dėl Jaunimo problemų sprendimo Šilalės rajono savivaldybėje 2013-2018 metų plano patvirtinimo“ pakeitimams.

Informacinis pranešimas

Investicijų ir statybų skyriaus vedėjas Faustas Sragauskas pateikė informaciją apie Šilalės rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos vykdymą.

27-ojo Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimai.

Auksė Kavaliauskaitė, Komunikacijų ir informacinių technologijų skyriaus vyr. specialistė

 

PALIKTI KOMENTARĄ

Parašykite savo komentarą!
Įveskite savo vardą