26-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis

Gruodžio 29 d. vyko paskutinis 2016 metų Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 23 Tarybos nariai. Dėl pateisinamų priežasčių neatvyko Stasys Navardauskas ir Genovaitė Damulienė. Tarybos posėdyje dalyvavo Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, specialistai, seniūnai, žiniasklaidos atstovai, miestelio bendruomenės nariai, kiti svečiai.
Posėdžio metu svarstyti šeši projektų sprendimai, iš jų patvirtinti penki. Išklausyta viena ataskaita.

Sprendimai dėl finansų, turto
Pritarta Savivaldybės 2016 m. biudžeto, patvirtinto tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T1-24  „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimams. Leista parduoti socialinį būstą, vadovaujantis patvirtintu Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T1-248 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-211 „Dėl parduodamų Šilalės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“. Būstą parduos už rinkos kainą, gautos pajamos bus panaudotos socialinio būsto fondo plėtrai. Taryba sutiko perimti, šiuo metu Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą, patalpą, esančią Šilalės r. sav., Kaltinėnuose., Varnių g. 5., Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn.
Kiti svarbūs sprendimai
Patvirtinta Tarybos Kontrolės komiteto 2017 metų veiklos programa. Taryba  nepatenkino Tado Bartkaus 2016 m. spalio 13 d. prašymo ,,Dėl atšaukimo iš Etikos komisijos pirmininko pareigų“.
Leista rengti ir teikti projektinį pasiūlymą bei paraišką finansinei paramai gauti, Šilalės autobusų parko atnaujinimui. Įgyvendinus projektą planuojama, kad bus įsigyta viena nauja nekenksminga aplinkai viešojo transporto priemonė viešosioms keleivių vežimo paslaugoms teikti.
Ataskaita
Savivaldybės tarybos kontrolės komiteto pirmininkas Algirdas Meiženis pristatė parengtą ataskaitą apie Kontrolės komiteto veiklą 2016 metais, darbas per šį laikotarpį įvertintas gerai.

Visi Tarybos sprendimai bei papildoma medžiaga yra skelbiami Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.silale.lt – Teisinė informacija – Tarybos sprendimai).

Auksė Kavaliauskaitė, Komunikacijų ir informacinių technologijų skyriaus vyr. specialistė

0550-29341 0555-29342  0566-29344 0582-29345