TS-LKD Šilalės skyriaus pirmininku perrinktas Jonas Gudauskas

Praėjusį sekmadienį Šilalės kultūros centre aktyviai rinkosi Tėvynės sąjungos – Lietuvos
krikščionių demokratų (TS-LKD) Šilalės skyriaus nariai į visuotinį ataskaitinį-rinkiminį
susirinkimą. Keli šimtai bendraminčių ir partijos bičiulių aptarė svarbius TS-LKD Šilalės skyriaus
klausimus, rinko skyriaus pirmininką. Vieno didžiausio TS-LKD bendruomenės skyriaus
pirmininko vairas vėl patikėtas Jonui Gudauskui, šiuo metu einančiam ir partijos Vykdomojo
sekretoriaus pareigas.

Visuotiniame susirinkime sulaukta didžiulio būrio garbingų svečių. Renginyje dalyvavo Lietuvos
Respublikos Seimo nariai Vilija Aleknaitė-Abramikienė, Rasa Petrauskienė, Jurgis Razma,
Laurynas Kasčiūnas, Audronius Ažubalis, visuomeninio judėjimo „ŠILALIŠKIAI pirmininkas
Raimundas Vaitiekus. Svečiai gyrė TS-LKD Šilalės skyrių už aktyvumą, vieningumą ir puikų
pavyzdį kitiems šalies skyriams, o skyriaus pirmininką apibūdino, kaip tikrą lyderį, savo šalies ir
gimtojo krašto patriotą. Ilgametis Šilalės skyriaus pirmininkas, turintis stiprų bendrapartiečių
pasitikėjimą, dar vienai kadencijai perrinktas vadovauti TS-LKD Šilalės skyriaus bendruomenei.
J. Gudauskas padėkojo už išreikštą pasitikėjimą ir akcentavo, jog ir toliau sieks būti vienu geriausiu TS-LKD skyriumi Lietuvoje, kartu su bendraminčiais teiks pasiūlymus Savivaldybės tarybai, bus aktyvūs visuomenės nariai. Ta proga perrinktas pirmininkas kviečia rajono gyventojus prisijungti prie TS-LKD komandos ir kartu kurti Šilalės kraštą.

Bendru sutarimu patvirtinti ir skyriaus pirmininko pavaduotojai: Teresė Ūksienė, Rima Norvilienė
ir Antanas Kazlauskas. TS-LKD Šilalės skyriaus sekretorės ir iždininkės pareigos patikėtos
Raimundei Gečienei. Suformuota naujos kadencijos skyriaus taryba, revizoriai, Etikos komisija,
išrinkti delegatai į TS-LKD suvažiavimą. Taip pat pristatyta skyriaus ataskaita už 2019 m., skyriaus revizoriaus ataskaita bei TS-LKD frakcijos darbai Šilalės rajono savivaldybės taryboje.
Visuotinį susirinkimą vainikavo Šilalės kultūros centro moterų kvarteto „Aitra“ (vad. Laima
Petkuvienė) ir Šilalės šokių studijos „Salto“ (vad. Aušra Danisevičienė) meninė programa.

TS-LKD Šilalės skyriaus inf. ir nuotr.

Urtica

PALIKTI KOMENTARĄ

Parašykite savo komentarą!
Įveskite savo vardą