Šilalės rajono savivaldybės tarybos narys R. Rimkus pažeidė Interesų derinimo įstatymą

www.silale.lt nuotr

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Šilalės rajono savivaldybės tarybos narys Rimantas Rimkus pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Nustatyta, kad pernai metais R. Rimkus nenusišalino savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir objektų parinkimo darbo grupės posėdžiuose. Juose buvo svarstyta ir balsuota dėl savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) įrengimo, rekonstrukcijos ir remonto eiliškumo sąrašo, į kurį buvo įtrauktas Laukuvos sen. Kantautalių k. ir Kaštaunalių k. kelio Laukuva–Treigiai–Kaštaunaliai–Šilalės plentas, su kuriuo ribojasi šiam tarybos nariui nuosavybės teise priklausantys žemės sklypai su statiniais ar be jų. Taip pat buvo svarstyta ir balsuota dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2021 metų objektų sąrašo, kuriame Laukuvos sen. Kantautalių k. ir Kaštaunalių k. kelio Laukuva–Treigiai–Kaštaunaliai–Šilalės plento kapitalinio remonto projekto parengimo paslaugoms, projekto ekspertizei apmokėti siūloma skirti 68,87 tūkst. Eur. Be to, R. Rimkus dalyvavo ir minėtaisiais klausimais nenusišalino savivaldybės tarybos Finansų, investicijų ir verslo komiteto posėdyje bei savivaldybės tarybos posėdyje.

Taip pat nustatyta, kad R. Rimkus nenusišalino savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir objektų parinkimo darbo grupės posėdyje svarstant ir balsuojant dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2021 metų objektų sąrašo bei papildomo Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2021 metų objektų sąrašo, kuriuose kelio Laukuva–Treigiai–Kaštaunaliai–Šilalės plentas (Nr. La-58), su kuriuo ribojasi tarybos nariui nuosavybės teise priklausantys žemės sklypai su statiniais ar be jų, kapitalinio remonto projekto parengimui, projekto ekspertizei, rangos darbams ir techninei priežiūrai atitinkamai siūloma skirti 76,60 tūkst. Eur ir 163,31 tūkst. Eur.

Atsižvelgusi į nustatytas aplinkybes, VTEK siūlo Šilalės rajono savivaldybės merui imtis prevencinių veiksmų, kad būtų išvengta VPIDĮ nuostatų pažeidimų.

Tyrimas buvo atliktas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu.

www.vtek.lt inf