Šilalės rajono savivaldybė įgyvendino tarptautinį projektą

2
Š. m. spalio 17-20 dienomis Šilalės rajono savivaldybė įgyvendino Europos Sąjungos finansuojamą programos „Europa piliečiams“ projektą „Rytojaus Europa – šiandienos mes“ („We of Today – Europe of Tomorow“).

Jame dalyvavo jaunimas iš Stavenhagen (Vokietija), Krasnik (Lenkija), mokiniai iš Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos bei Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ nariai. Projekto tikslas – paskatinti jaunimą domėtis šiandien itin aktualia Europos migracijos krizės tema ir ugdyti jaunų žmonių toleranciją pabėgėlių atžvilgiu per netradicines interaktyvias veiklas.

Keturias dienas daugiau nei pusšimtis jaunų žmonių dalyvavo apskritojo stalo diskusijoje, kūrybinėse dirbtuvėse, simuliaciniuose žaidimuose, Tolerancijos eisenoje, žiūrėjo dokumentinius socialinius filmus, išbandė mokomąjį metodą „Gyvoji biblioteka“.

Tačiau jaunimas ne tik dalyvavo įvairiose įtraukiančiose veiklose, bet ir turėjo galimybę susipažinti su Šilalės rajonu, lankytomis vietomis. Projektas taip pat leido pagilinti užsienio kalbų žinias, pažinti kitas kultūras, užmegzti tarptautinius ryšius.

Viena pagrindinių projektų veiklų – apskritojo stalo diskusija, kuri įgalino europinę jaunimo bendruomenę plačiau pažvelgti į pabėgėlių problemos mastą, suvokti jos aktualumą ir sudėtingumą, kritiškai įvertinti šiandieninės visuomenės požiūrį į emigrantus ir pabėgėlius, atrasti netolerancijos ir nepakantumo ištakas atvykėlių atžvilgiu.

Diskusijoje sulaukta daug garbių svečių. Atvyko Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovė, Politikos analizės ir apžvalgos grupės vadovė Laimutė Pilukaitė, Europos informacijos centro vadovė Aneta Stankevičienė, programos „Europa piliečiams“ biuro Lietuvoje vadovė Sima Vaškelytė. Diskusijoje dalyvavo ir Šilalės rajono savivaldybės vadovai: meras Jonas Gudauskas, Administracijos direktorius Raimundas Vaitiekus ir direktoriaus pavaduotoja Vera Macienė.

Pagrindinį pranešimą skaitė Europos informacijos centro vadovė A. Stankevičienė, kuri plačiau aptarė „emigranto“ ir „pabėgėlio“ sąvokas, pateikė statistinių duomenų apie pabėgėlius, apžvelgė jų pabėgimo priežastis ir bendrą situaciją visoje Europoje. Vėliau projekto dalyviai pristatė namų darbus su gyventojų apklausomis, interviu su pabėgėliais ir vietos valdžios atstovais, jaunų žmonių pasiūlymais, kaip jie galėtų prisidėti prie greitesnės pabėgėlių integracijos.

Dar viena veikla – nepatogaus kino seansas. Trumpų dokumentinių filmų apie socialines pabėgėlių problemas peržiūra leido plačiau susipažinti su nagrinėjama projekto tema.

Siekiant suvokti realų atvykėlių gyvenimą svečioje šalyje, dalyviai iš Lietuvos, Lenkijos ir Vokietijos dalyvavo simuliacijoje „Privesti pabėgti“, vykusioje Šilalės atvirame jaunimo centre „Pulsas“.

Projekto metu dalyviai galėjo išbandyti ir kitą simuliacinį žaidimą „Pabėgimo kambarys“, įkurtą Šilalės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Šis galvosūkių kambarys leido geriau įsijausti į pabėgėlio vaidmenį, jo patiriamus jausmus, emocijas.

„Gyvoji biblioteka“ sudarė galimybės keliaujant po Šilalės rajoną susipažinti su emigraciją patyrusių kraštiečių istorijomis.

Kūrybinės dirbtuvės „Tolerancijos paukštis – balandis“ sukūrė aplinką neformalioms diskusijoms apie tolerancijos prasmę. Iš popieriaus sukurti balandžiai iškilmingos Tolerancijos eisenos metu nutūpė ant pievelės prie Šilalės kultūros centro.

Tikimasi, kad projektas „Rytojaus Europa – šiandienos mes“ paskatino tarptautinę jaunimo bendruomenę aktyviai domėtis svarbiais ES klausimais – tarptautinės migracijos ir pabėgėlių krizės temomis, suteikė jiems galimybę įsitraukti į ES svarbių problemų sprendimą, taip pat ženkliai prisidėjo prie jaunų žmonių sąmoningumo kėlimo ir tolerancijos ugdymo, tarpkultūrinio dialogo dėl geresnės Europos ateities stiprinimo.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

 

Rima Norvilienė, Šilalės rajono savivaldybės mero patarėja ir projekto vadovė, autorės nuotr.

1 7 8 9 11 22 25 20161018_185804