Paroda „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“ atkeliaus į Šilalę

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Okupacijų ir laisvės kovų muziejus parengė parodą „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“. Ji skirta sovietų priespaudos laikotarpiu pradėto leisti pogrindinio leidinio ,,Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“ 50-mečiui paminėti.

2022 m.gegužės 15 dieną ši paroda bus eksponuojama Šilalės Šv.Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje. Šv.Mišios prasidės 12 val., jas aukos J.E.S.Tamkevičius. Maloniai kviečiame visus aplankyti šią istorinę parodą.

Parodą sudaro dvylika stendų, kuriuose atskleistos šešios temos: „Ištakos“, „Turinys“, „Leidyba ir platinimas“, „Kelias į Vakarus“, „Sekimas ir represijos“, „Vakarų žiniasklaidoje ir politikoje“. Parodoje atskleistos temos pasakoja apie Kronikos leidybos gimimą, pasiaukojantį kunigų, vienuolių ir pasauliečių darbą, slaptą leidinio kelią į Vakarus, sklaidą Vakarų žiniasklaidoje ir vaidmenį kovoje už tikinčiųjų ir žmogaus teisių suvaržymus Sovietų Sąjungoje, KGB bandymus susidoroti su pogrindinio leidinio leidėjais ir platintojais. Temoms atskleisti naudotos nuotraukos, raštija, sovietų represinių struktūrų tarnybų dokumentai, originalių daiktų skaitmeniniai vaizdai. Vizualiniam parodos dizainui skurti naudoti užsienyje perleistų Kronikų iliustraciniai piešiniai. Paroda parengta lietuvių ir anglų kalbomis.

Pirmasis Kronikos numeris išėjo 1972 m. kovo 19-ąją dieną Alytaus rajono Simno klebonijoje, kun. Sigito Tamkevičiaus kambarėlyje. Padedant Rusijos disidentams, vėliau užsienio turistams iš užsienio, šis tiesos žodis sugebėjo peržengti visas geležines uždangas ir sujungti bei drąsinti visus persekiojamus ir lageriuose kalinčius tikinčiuosius.

,,Lietuva laimėjo savo laisvės kovą, nepriklausomos valstybės atkūrimo bylą, o ilgiausiai nepertraukiamai sovietų priespaudoje ėjęs pogrindžio leidinys – „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“ – buvo vienas lemtingų ginklų“, – sako Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius dr.A.Bubnys. Jis pabrėžė, kad prievarta ir melu įsitvirtinusiam sovietiniam režimui Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika smūgius sudavė tiesos, tautinio ir religinio sąmoningumo sklaida.Iš viso buvo išleistas 81 Kronikos numeris. Leidinys Vakaruose buvo išverstas į anglų, ispanų, italų, vokiečių, prancūzų kalbas. Jis patekdavo ne tik į laisvojo pasaulio radijo laidas, bet ir į demokratinių valstybių politines dienotvarkes.

Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos leidyba yra pilietiškumo pavyzdys ateities kartoms. Paroda ,,Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“ 2022 m. kovo 23 d. buvo pristatyta ir eksponuojama Lietuvos Respublikos Seime, vėliau Kauno arkikatedroje, iš Šilalės ji keliaus į Kybartus, Šiaulius ir kitus Lietuvos miestus.