Kovą didesnės galimybės susirasti darbą

Kovo mėnesį Tauragės teritorinėje darbo biržoje užregistruota daugiau laisvų darbo vietų , mažiau ieškančių darbo asmenų. Palyginti su vasariu,  darbo pasiūlymų padidėjo ketvirtadaliu,  o bedarbių skaičius sumažėjo 209 arba 2,7 proc.

Darbdaviai registravo 585 laisvas darbo vietas: Tauragės rajone įregistruoti 243 darbo pasiūlymai, Jurbarko – 189, Šilalės– 109, Pagėgių savivaldybėje – 44. Daugiau kaip pusė laisvų darbo vietų buvo paslaugų sektoriuje, ketvirtadalis – pramonės, 12 proc. – žemės ūkio ir 8 proc. –  statybose sektoriuje. Palyginus su vasariu darbo jėgos paklausa išaugo daugiau nei dvigubai žemės ūkyje, trečdaliu – pramonės sektoriuje. Greičiausiai įsidarbinti galėjo vairuotojai, pardavėjai, statybininkai, pardavimo vadybininkai, virėjai, traktorininkai, medienos apdirbėjai, miško sodintojai ir medelyno darbuotojai.

Kovo mėnesį užimtumas suteiktas per 0,9 tūkst. Tauragės apskrities bedarbių (Tauragės r. sav. – 397, Jurbarko r. sav. – 306, Šilalės r. sav. – 158, Pagėgių sav. – 60). Bendradarbiaujant su regiono darbdaviais įdarbinti 484 asmenys, 185 bedarbiai pradėjo individualią veiklą įsigiję verslo liudijimus iki 6 mėn. Į aktyvios darbo rinkos politikos priemones (profesinis mokymas, remiamasis įdarbinimas, parama darbo vietoms steigti) nukreipti 252 bedarbiai. Vykdomų ES finansuojamų projektų dėka, kovo mėnesį išaugo nusiųstų į profesinį mokymą bedarbių skaičius. Taip pat padidėjo profesinį mokymą baigusių ir kvalifikaciją įgijusių asmenų įdarbinimas taikant darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonę.

Tauragės teritorinės darbo biržos skyriuose balandžio 1 dieną buvo registruoti 7433 bedarbiai – 11,8 proc. apskrities darbingo amžiaus gyventojų, tai 0,3 proc. punkto mažiau nei kovo 1 d. Nedarbo rodikliai mažėjo visose savivaldybėse. Balandžio 1 d. Šilalės rajone savivaldybėje buvo 1297 bedarbiai, tai yra 8,4 proc. savivaldybės darbingo amžiaus gyventojų, atitinkamai Pagėgių savivaldybėje – 610 ir 11,2 proc., Tauragės rajono savivaldybėje – 3075 ir 12,1 proc., Jurbarko rajono savivaldybėje – 2451 ir 14,6 proc.

Tauragės teritorinės darbo biržos Darbo išteklių skyrius