Jaunimo garantijų viešinimo „Sužinok, kad gali“ renginys Šilalėje

Š. m. gruodžio 19 dieną Lietuvos darbo birža kartu su partneriais Lietuvos pramonininkų konfederacija Šilalės jaunimo darbo centre organizavo Jaunimo garantijų iniciatyvos viešinimo renginį „Sužinok, kad gali!”.  Jaunimo garantijos – tai visas kompleksas jaunimo užimtumą skatinančių priemonių – nuo profesinio apsisprendimo, profesinio mokymo, darbo įgūdžių rėmimo iki verslumo skatinimo.

VšĮ „Projektų valdymo ir mokymo centro“ psichologė, mokymų vadovė Viktorija renginyje dalyvavusiems 34 niekur nedirbantiems ir nesimokantiems jaunuoliams vedė užsiėmimą. Paskaita vyko bendraujant, stengiantis aiškiai išreikšti save bei išklausant ir suprantant kitą. Jaunuoliai kartu bendraudami bei bendradarbiaudami kėlė sau esminius tikslus netolimai ateičiai, gilinosi į bendrai ar individualiai turimų problemų sprendimo būdus bei įvairias alternatyvas, ieškojo atsakymų į jiems rūpimus klausimus. Susitikimo dalyviai buvo pakviesti dalyvauti Tauragės teritorinėje darbo biržos Šilalės skyriaus vykdomo ESF projekto „Atrask save“ veiklose. Šiuo projektu kiekvienam niekur nedirbančiam ir nesimokančiam jaunam žmogui asmeniškai bus pasiūlyta atrasti save, jei reikia, įgyti profesiją ar kvalifikaciją, galbūt darbinės patirties, ir tokiu būdu padėti įsidarbinti. Projekto dalyviai galės dalyvauti savanoriškoje veikloje ar jaunimo motyvaciją integruotis į darbo rinką ar švietimo sistemą  skatinančiose veiklose, kurios padės įgyti asmeninių, socialinių, profesinių kompetencijų, pasirengti sugrįžti į švietimo sistemą ar integruotis į darbo rinką.

Vyko  protų kovos  žaidimas „Ar esi interneto guru?“, kurio metu jaunuoliai galėjo įvertinti savo informacinių technologijų žinias, galimybes mokytis trūkstamų darbo rinkoje IT sektoriaus kvalifikacijų.

Lietuvos pramoninkų konfederacija organizavo  vizitą į Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centrą. Jaunuoliai galėjo įvertinti ne tik darbo sąlygas, bet ir iš pirmų lūpų išgirsti, kokio išsilavinimo, charakterio savybių toje darbovietėje reikia.

Šio renginio dėka jaunimas buvo informuotas bei paskatintas domėtis Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo galimybėmis, realizuoti save įvairiuose projektuose ar savanoriškoje veikloje.