Biblioteka iškilmingai atšventė 80 metų jubiliejų

Praėjusį penktadienį Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka minėjo 80 metų jubiliejų. Į šventę susirinko didžiulis būrys garbingų svečių: Šilalės rajono savivaldybės vadovai, Tarybos nariai, rajono įstaigų vadovai, Žemaitijos regiono viešųjų bibliotekų vadovai ir atstovai, rėmėjai, partneriai ir kt. Savo dalyvavimu bibliotekininkus pagerbė pirmą kartą Šilalėje viešėjęs Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas.

Renginio metu svečiai supažindinti su biblioteka istorija, kuri savo veiklą skaičiuoja nuo 1937 metų. Pirmuoju bibliotekos vadovu buvo paskirtas pradinės mokyklos vedėjas Albinas Monstvila.

1941 metais prasidėjus karui, biblioteka sudegė. Liko tos knygos, kurios buvo pas skaitytojus. Rimtam darbui įstaiga atsikūrė tik 1945 m. rugsėjo mėnesį. Atkūrimo sąlygos buvo labai sunkios: nebuvo reikiamų patalpų, trūko knygų, specialistų.

1950 metais Šilalės biblioteka tapo rajonine. Išaugo knygų fondai, skaitytojų skaičius. Buvo padidintas ir darbuotojų skaičius. 1956 m. bibliotekos vedėjo pareigose pradėjo dirbti pirmoji profesionali bibliotekininkė Agota Andrijauskaitė.

1977 metais rajone įvykdyta bibliotekų tinklo centralizacija. Rajoninė biblioteka reorganizuota į centrinę biblioteką su 32 filialais kaimo vietovėse. 1997 metais biblioteka tapo Šilalės rajono savivaldybės viešąja biblioteka. Šiuo metu biblioteka yra biudžetinė kultūros švietimo ir informacijos įstaiga, kuriai nuo 2010 m. vadovauja Astutė Noreikienė. Bibliotekai priklauso 24 kaimų filialai.

Pristačius bibliotekos istoriją, susirinkusiuosius pasveikino Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Astutė Noreikienė.

Sveikinimo žodžius sakė Šilalės rajono savivaldybės meras Jonas Gudauskas, mero pavaduotojas Valdemaras Jasevičius, Administracijos direktorius Raimundas Vaitiekus, direktoriaus pavaduotoja Vera Macienė, Savivaldybės tarybos nariai Loreta Kalnikaitė, Raimundė Gečienė ir Virginijus Noreika. Savivaldybei padėkota už gražų bendradarbiavimą ir pagalbą įgyvendinant ne vieną prasmingą projektą.

Nuoširdžiai bibliotekininkus pasveikino ir Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebonas Algis Genutis.

Pasidžiaugta Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus prof. dr. Renaldo Gudausko vizitu ir dėmesiu mūsų rajono bibliotekininkams. Gerbiamam svečiui padėkota už vykdomą bibliotekų plėtrą, pagalbą per projektinę veiklą tapti modernesne kultūros įstaiga.

Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos direktorius Juozas Šikšnelis ir jo pavaduotoja Laima Pačebutienė atvyko ne tik pasveikinti svarbią datą žyminčius mūsų rajono bibliotekininkus, bet ir įteikti „Jonvabalio” nominaciją. Šiemet šis padovanojimas už indėlį telkiant vietos bendruomenes intelektualiai veiklai, mažųjų bibliotekėlių plėtrą Šilalės rajone ir skaitymo skatinimą, jaunimo ir šeimų užimtumo didinimą, inovatyvių idėjų įgyvendinimą, profesionalaus meno sklaidą, lietuvių liaudies kultūros ir tradicijų puoselėjimą, žemaičių tarmės populiarinimą, netradicinių ES renginių organizavimą Šilalės krašte skirtas Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Komunikacijos ir informacinių technologijų skyriaus vedėjai Rimai Norvilienei. R. Norvilienė mini veiklos bibliotekoje 10-metį.

Šventėje sulaukta didžiulio būrio kolegų iš Plungės, Tauragės, Pagėgių, Kretingos, Telšių, Raseinių, Palangos, Rietavo ir Gargždų. Sveikino Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Violeta Skierienė, Raseinių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Daina Sutkevičienė, Palangos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius Kęstutis Rudys, Rietavo savivaldybės Irenėjaus Oginskio viešosios bibliotekos direktorė Erika Pranckevičienė, Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Milda Jašinskaitė – Jasevičienė ir jos pavaduotoja Ramutė Vaitkuvienė, Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos direktorius Juozas Gutauskas ir jo pavaduotoja Diana Ciparienė, Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Danutė Tauginaitė ir Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Meilė Parnarauskienė, Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Erika Kazlauskienė, Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Vida Urnikienė.

Taip pat sveikino Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro direktorė Irmina Kėblienė, Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktorius Arūnas Aleksandravičius ir jo pavaduotoja Sandra Vaičikauskienė, Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos direktorė Raimonda Kauneckienė, Pajūralio pagrindinės mokyklos direktorė Renata Rimkuvienė, Žadeikių pagrindinės mokyklos direktorė Inga Litvinienė, Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis” direktorė Dalia Kutniauskienė, Šilalės meno mokyklos direktoriaus pavaduotojas Andriaus Zaikauskas, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos bibliotekos vedėja Nijolė Stasytienė, Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus muziejininkė Rita Dirškuvienė, Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro ir Šilalės švietimo pagalbos tarnybos atstovai.

Susirinkusieji džiaugėsi gražiu bibliotekos jubiliejumi, žyminčiu aštuonis skirtingus dešimtmečius, kartų pasikeitimą, ilgametę veiklą, ieškojimus, tobulėjimą, solidžią brandą. Akcentuota, kad biblioteka yra ne tik informacijos, žinių, kultūros įstaiga, knygų namai, bet ir vieta, kuri yra atvira įvairioms meno rūšims, netradicinėms idėjoms, tokioms, kaip knygų skulptūros ar pabėgimo kambariai. Tai vieta, kurioje vyksta robotikos kursai, galima spausdinti 3D spausdintuvu, žiūrėti 3D kiną, žaisti x’boxu ir pan.

Renginio metu pagerbti ir tie, kurie daugelį metų savo darbu, iniciatyvomis, kūrybišku kūrė bibliotekos istoriją. Už ilgametį, nuoširdų ir atsakingą darbą, kūrybiškumą ir iniciatyvumą, pareigingumą ir atsidavimą savo profesijai meras J. Gudauskas padėkos raštus įteikė bibliotekos direktorei Astutei Noreikienei, Bilionių filialo bibliotekininkei Irenai Leontjevienei, Bijotų filialo bibliotekininkei Nijolei Pociuvienei, Gineikių filialo bibliotekininkei Rimai Dabulskienei, Kaltinėnų filialo bibliotekininkei Irenai Sugintienei, Kvėdarnos filialo bibliotekininkei Juditai Vainorienei, Upynos filialo bibliotekininkei Giedrei Leškienei, Jucaičių filialo bibliotekininkei Rasai Šeputienei, Pagrybės filialo bibliotekininkei Dalei Gumuliauskienei, Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vedėjai Snieguolei Bernotienei, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresniajai bibliotekininkei Stefanijai Raudonienei, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus bibliotekininkei Jolantai Venckienei, Vaikų literatūros skyriaus bibliotekininkei Vilmai Stancelienei, bibliotekos buhalterei Virgilijai Vazbienei, valytojai Vidai Astrauskienei, elektrikui Jonui Elijošaičiui.

Bibliotekos 80-mečio proga Savivaldybė rajono bibliotekininkams ir šios šventės svečiams padovanojo Žydrės Adomaitienės ir Liudos Kašėtienės koncertą. Dainuojamosios poezijos atlikėjų duetas užbūrė savo kūrybos dainomis ir poezijos galia.

Renginio pabaigoje padėkota šventės rėmėjams: verslininkei Onai Kairienei, Birutei ir Sigitui Vaičiuliams, UAB „Eurobiuras” ir Renaldui Zabielai, kavinei „Provincija” ir kolegei, kepusiai gardų gimtadienio tortą, Stefai Minutaitei.

Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos inf., Rūtos Janavičiūtės nuotr.

PALIKTI KOMENTARĄ

Parašykite savo komentarą!
Įveskite savo vardą