10-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis

Lapkričio 26 dieną vyko 10-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 24 Tarybos nariai. Dėl pateisinamų priežasčių neatvyko Henrikas Girčys. Posėdyje dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, specialistai, seniūnai, žiniasklaidos atstovai, Vyriausybės atstovo apskrityje vyriausiasis patarėjas Rimas Bytautas.

Posėdžio metu buvo priimti 22 sprendimai, išklausyti 2 informaciniai panešimai.

Teiks paraiškas

Taryba leido Savivaldybės administracijai rengti projektinius pasiūlymus ir teikti šias paraiškas: „Savarankiško gyvenimo namų plėtra  senyvo amžiaus asmenims ir (ar) asmenims su negalia  Šventupio g. 3, Šiauduvoje, Šilalės r.“, „Šilalės rajono Kvėdarnos gyvenamosios vietovės atnaujinimas“; „Dalies pastato, esančio Dariaus ir Girėno g. 19 A, Pajūrio mstl., Šilalės r., pritaikymas socialinio būsto fondo plėtrai“, „Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Šilalės mieste“, „Kraštovaizdžio formavimas  Šilalės mieste“, „Eismo saugumo priemonių diegimas Šilalės mieste ir rajono gyvenvietėse“.

Sprendimai dėl Savivaldybės turto

Nuspręsta parduoti Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį būstą Šilalės mieste, išnuomoti tarnybines gyvenamąsias patalpas. Dėl fizinio nusidėvėjimo ir sugedimo netinkamu pripažintas ir nurašytas Socialinės paramos skyriaus apskaitomas turtas. Tarybos nariai patikslino Savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto sąrašus ir papildė nuomos tvarkos aprašus. Nuspręsta papildyti viešame aukcione parduodamo Savivaldybės nekilnojamojo turto ir daiktų sąrašą.

Sprendimai, susiję su finansais

Tarybos posėdžio metu buvo patikslintas Savivaldybės biudžetas ir pakeistas 2015 m. liepos 30 d. sprendimas „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“. Taryba įsipareigojo skirti 30 proc. reikiamų lėšų Šilalės krašto neįgaliųjų sąjungos 2016 m. projekto Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą įgyvendinimui.

Kiti svarbūs sprendimai

Tarybos nariai pritarė viešojo konkurso sąlygoms, kuriomis remiantis bus ieškoma investuotojo rekonstruoti Šilalės autobusų stoties pastatą. Savivaldybės administracija įpareigota organizuoti viešąjį pirkimą ir pasirašyti projektinio pasiūlymo ,,Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Šilalės rajone (Kaltinėnuose)“ rengimo ir dokumentų, reikalingų projektiniam pasiūlymui pagrįsti, konsultacinių paslaugų pirkimo sutartį. Pakeistas Savivaldybės strateginės plėtros planas bei Vėjo jėgainių išdėstymo ir teritorijos ribų nustatymo Laukuvos, Traksėdžio ir Šilalės kaimiškosios seniūnijų teritorijose specialusis planas. Tarybos sprendimu mišrių komunalinių atliekų konteineriai Šilalės mieste bus ištuštinami ne rečiau kaip vieną kartą per dvi savaites (26 kartus per metus). Patvirtinta Socialinės paramos programa. Tarybos nariai nusprendė uždrausti bepiločių orlaivių skrydžių vykdymą zonose virš Šilalės rajono ligoninės, UAB „Šilalės autobusų parkas“, UAB „Šilalės vandenys“, UAB „Šilalės šilumos tinklai“, UAB „Gedmina“, visų Šilalės rajone esančių degalinių, ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų, neformaliojo švietimo mokyklų (išskyrus ugdymo įstaigos reikmėms), Šilalės rajono policijos komisariato, Šilalės rajono apylinkės teismo, Šilalės mieste esančių prekybos centrų, bankų, masinių renginių metu (išskyrus specialiąsias tarnybas ir tam tikrais atvejais renginio organizatorius).

Informaciniai pranešimai

Statybos ir investicijų skyriaus vedėjas Faustas Sragauskas informavo Tarybą apie Šilalės rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos vykdymą. Vykdant Programos 1-ąjį etapą, modernizavimo darbai vykdomi vienuolikoje namų. Programos 2-ojo etapo metu bus renovuojami aštuoni namai rajone. Šiais metais nebus pradėti daugiabučių gyvenamųjų namų Dariaus ir Girėno bei Žemaitės gatvėse rangos darbai.

Taip pat F. Sragauskas pateikė informaciją apie 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų programos priemones Šilalės rajone. ES finansavimas numatomas pagal šias priemones: „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“, „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas „Modernizuoti bendrojo ugdymo įstaigas ir aprūpinti jas gamtos, technologijų, menų ir kitų mokslų laboratorijų įranga“, „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas „Plėtoti vaikų ir jaunimo neformaliojo ugdymo galimybes (ypač kaimo vietovėse)“, „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“, „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“, „Kraštovaizdžio apsauga“, „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“, „Socialinio būsto fondo plėtra“, „Pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“, „Vietinių kelių vystymas“, „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“, „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“, „Paslaugos kaimui“, „Kaimo (1-6 tūkst. gyventojų) gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“.

 

Inga Jonušauskaitė, Komunikacijos ir informacinių technologijų skyriaus vyr. specialistė

DSC-0035-(800x531)-23839 DSC-0036-(800x533)-23840 DSC-0037-(800x489)-23841 DSC-0038-(800x526)-23842 DSC-0040-(800x533)-23844 DSC-0042-(800x509)-23846 DSC-0044-(800x533)-23847 DSC-0046-(800x532)-23848 DSC-0048-(800x521)-23849

66 KOMENTARAI

  1. Нові сучасні фільми дивитися українською мовою онлайн в хорошій якості HD Link

PALIKTI KOMENTARĄ

Parašykite savo komentarą!
Įveskite savo vardą