Pagarbos lašai skirti devyniems Šilalės krašto žmonėms

Šilalės rajono savivaldybės padėkos dienos apdovanojimų atrankos darbo grupės siūlymu Savivaldybės meras „Pagarbos lašu“ apdovanoja:

LAIMĄ GESTAUTIENĘ, Laukuvos miestelio bendruomenės narę, už Laukuvos miestelio išskirtinio įvaizdžio kūrimą ir bendruomenės įtraukimą į šią veiklą;

MINDAUGĄ ČEPAUSKĄ, Šilalės sporto mokyklos krepšinio trenerį, Šilalės krepšinio klubo „Lūšis“ žaidėją,  už sportinius pasiekimus, garsinant Šilalės vardą;

VIOLETĄ KASNAUSKAITĘ, nevyriausybinės organizacijos Šilalės krašto neįgaliųjų sąjungos pirmininkę, už aktyvų dalyvavimą sprendžiant Neįgaliųjų sąjungos narių reikalus Būsto ir aplinkos pritaikymo, Neįgaliųjų reikalų, Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijų darbe, sėkmingai įgyvendinant neįgaliųjų socialinės reabilitacijos paslaugų bendruomenėje ir neįgaliųjų socialinės integracijos projektus;

REGINĄ DANAUSKIENĘ, Maltos ordino pagalbos tarnybos savanorę, už aktyvią visuomeninę veiklą ir jaunimo pilietiškumo skatinimą;

DANGUOLĘ ŠERPETAUSKIENĘ, bendruomenės „Saulietekis“ narę, už pasiekimus švietimo, kultūros, sporto srityse, sėkmingą kultūrinę ir švietėjišką veiklą, regiono etnokultūrinio paveldo saugojimą ir puoselėjimą;

STASĘ PALEKIENĘ, Šilalės sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos pirmininkę, už puikų Šilalės sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos veiklos organizavimą, tradicijų kūrimą ir puoselėjimą, atidą kiekvienam jos nariui;

DALIĄ VAIŠNORIENĘ, Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro bendrosios praktikos slaugytoją, už trisdešimt metų sėkmingo darbo VšĮ Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centre;

IRENĄ ŠNIUKIENĘ, Varsėdžių bendruomenės pirmininkę, Šiaulių Rotary klubo „Civitas“ prezidentę, kraštovaizdžio specialistę, už Varsėdžių bendruomenės telkimą ir Varsėdžių kaimo aplinkos puoselėjimą;

ANTANĄ POCIŲ, Aktyvių kaimo žmonių bendruomenės pirmininką, už pastangas garsinti Kaltinėnų krašto istoriją Kutalių kaime įkūrus parką, skirtą  Lietuvos Prezidentui Aleksandrui Stulginskiui  atminti.

 

 

Rūta Janavičiūtė

Komunikacijos ir informacinių technologijų skyriaus atstovė spaudai

PALIKTI KOMENTARĄ

Parašykite savo komentarą!
Įveskite savo vardą