21-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis

Rugpjūčio 28 d. vyko 21-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 24 Tarybos nariai. Dėl pateisinamų priežasčių į posėdį neatvyko Saulė Olendrienė. Posėdyje taip pat dalyvavo Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, Savivaldybės kontroliuojamų bendrovių, švietimo įstaigų vadovai, žiniasklaidos atstovai ir kiti. Posėdžio metu priimta 19 sprendimų, išklausyti 2 informaciniai pranešimai.

Sprendimai susiję su turtu

Nuspręsta perduoti patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos nuostatuose numatytai veiklai vykdyti Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Šilalės rajono Pajūralio mokyklos patikėjimo teise valdomą turtą – mokyklinį M2 klasės autobusą „Iveco Daily 50C HV“.

Taryba sutiko perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms įgyvendinti, valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą mokyklinį M2 klasės autobusą „Iveco Daily 50C18“.

Nuspręsta nurašyti pripažintus netinkamais, negalimais naudoti dėl fizinio nusidėvėjimo ir nugriauti Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančius, Šilalės rajono savivaldybės administracijos Laukuvos seniūnijos valdomus turto patikėjimo teise pastatus, esančius Laukuvos mstl., Plento g. 1.

Tarybos nariai nusprendė išnuomoti viešo konkurso būdu 5 metams (bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į išnuomotą turtą perėjimo kitam asmeniui) paslaugų veiklai vykdyti Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančią 589,46 kv. m. ploto negyvenamąją patalpą – ambulatoriją, esančią Pajūrio mstl., Dariaus ir Girėno g. 34-4.

Leista parduoti T. V. Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį savivaldybės būstą – 160,95 kv. m ploto gyvenamąjį namą, pagalbinio ūkio paskirties pastatus: daržines, tvartus, sandėlius, kiemo statinius, esančius Laukuvos sen., Šilalės r. sav. Pastatai yra valstybei priklausančiame žemės sklype, kurio bendras plotas 0,7162 ha. Būsto kaina – 7200,00 Eur, nustatytas nuomininko investicijų būsto pagerinimui išlaidų dydis – 1152,42 Eur, būsto vertės nustatymo kaina – 450,00 Eur. Bendra būsto pardavimo kaina – 6497,58 Eur.

Nuspręsta pirkti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn nekilnojamąjį turtą – žemės sklypą su pastatu – gyvenamuoju namu pastatu-tvartu ir kitais inžineriniais statiniais – kiemo statiniais už 17 000 Eur.

Pritarta sprendimų pakeitimams

Taryba pritarė šiems sprendimų pakeitimams:

–          Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-193 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomenių pirmininkų išmokų su bendruomenės pirmininko veikla susijusioms išlaidoms skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimams;

–          Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimams;

–          Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T1-70 „Dėl Šilalės švietimo pagalbos tarnybos teikiamų paslaugų kainų sąrašo ir gaunamų lėšų už teikiamas paslaugas naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimams;

–          Patikslintiems Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 13 d. sprendimo Nr. T1-80 „Dėl klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2020–2021 mokslo metais“ pakeitimams;

–          Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T1-120 „Dėl sutikimo reorganizuoti Šilalės r. Obelyno pagrindinę mokyklą, prijungiant ją prie Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos“ pakeitimams;

–          Patikslintiems Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 13 d. sprendimo Nr. T1-81 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2020 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimams;

–          Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-23 „Dėl maksimalių socialinės globos paslaugų finansavimo išlaidų dydžių nustatymo“ pakeitimams.

Patvirtinti aprašai ir sąrašai

Posėdžio metu patvirtintas patikslintas Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ir priežiūros finansavimo tėvams (globėjams) ir Vienkartinės paramos gimus vaikui skyrimo ir mokėjimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašai. Taip pat patvirtintas Šilalės rajono socialinių paslaugų namų teikiamų socialinių paslaugų kainų sąrašas.

Kiti sprendimai

Patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys.

Taip pat patvirtinta Priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas apraše nenumatytų atvejų komisija.

Taryba nusprendė įregistruoti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisę į nekilnojamuosius daiktus – kelius ir gatves.

Informaciniai pranešimai

Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės (toliau – VVG) pirmininkė Teresė Jankauskienė pateikė informaciją apie įgyvendinamus vietos projektus pagal VVG strategijos „Šilalės rajono 2014-2020 metų kaimo plėtros strategija“ priemones.

Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Tadas Bartkus pateikė duomenis apie mokyklų pasiruošimą 2020-2021 mokslo metams. T. Bartkus informavo apie švietimo įstaigose atliktus ir dar likusius atlikti darbus, įsigytas priemones ir inventorių, nustatytus trūkumus, aptarė kitą aktualią informaciją.

 

Visi Savivaldybės tarybos sprendimai bei papildoma medžiaga yra skelbiami Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.silale.lt – Teisinė informacija – Tarybos sprendimai).

 

Rūta Budrė, Komunikacijos ir informacinių technologijų skyriaus atstovė spaudai

30 KOMENTARAI

PALIKTI KOMENTARĄ

Parašykite savo komentarą!
Įveskite savo vardą