2021 metų „Auksinės gilės“ nominantai

Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena jau keturioliktąjį  kartą bus įteikti „Auksinės gilės“ apdovanojimai iškiliems Šilalės kraštui nusipelniusiems žmonėms. Pretendentus į šį apdovanojimą siūlė Šilalės rajono savivaldybės tarybos nariai, seniūnijų seniūnai, seniūnaičiai, įmonių ir įstaigų vadovai ar kolektyvai, nevyriausybinės organizacijos, iniciatyvinės gyventojų grupės, kaimų bendruomenės, kiti rajono gyventojai.

„Auksinės gilės“ atrankos komisija birželio 25 dieną atrinko penkis Šilalės kraštui nusipelniusius asmenis (iš viso buvo pasiūlyti 7 kandidatai). Šilalės rajono savivaldybės įsteigtu apdovanojimu – „Auksine gile“ ir 15 BSI dydžio pinigine premija – atrinkti apdovanoti:

Saulius Katkus – Šilalės dekanato dekanas, Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebonas. Jo iniciatyva parapijos bažnyčioje įrengtos šildomos grindys, betarpiškai rūpinamasi remonto darbų eiga. Klebonas nuoširdžiai bendrauja su rajono gyventojais, įsiklauso į jų rūpesčius ir bėdas, atjautė ir padėjo jiems COVID-19 pandemijos metu. Klebonas dek., eduk. mgr. Saulius Katkus visuomet atsižvelgia į kiekvieno žmogaus esamą materialinę padėtį ir neatlygintinai aukoja mišias už mirusius, parapijiečiams rodo gerą pavyzdį, propaguojant sveiką gyvenimo būdą. Tai atsidavęs savo pašaukimui ir Šilalės kraštui asmuo.

Virginija Jurgaitytė – Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų  fakulteto Filologijos katedros švedų kalbos lektorė, vertėja. Nominantė, būdama Šilalės rajono gyventoja, populiarina lietuvių kalbą visame pasaulyje, gyvai ir nuotoliniu būdu moko įvairių pasaulio šalių piliečius lietuvių kalbos. Tarp tų, kurie mokėsi šios kalbos, buvo Japonijos, JAV, Australijos, Ukrainos, Baltarusijos, Rusijos, Uzbekijos ir kitų šalių piliečiai. V. Jurgaitytė užsieniečiams organizavo ekskursijas po Lietuvą ir Šilalės kraštą, supažindino su lankomiausiais ir svarbiausiais rajono objektais. Nominantė užsienio šalių studentams organizavo lietuvių kalbos kursus, kurių metu mokė lietuvių liaudies šokių, gaminti tradicinius lietuviškus ir Šilalės krašto patiekalus, supažindino su krašto tradicijomis. Versdama knygas, glaudžiai bendradarbiauja su autoriais, leidyklomis, viešina Šilalės kraštą užsienyje. Yra išvertusi apie 30 knygų, skirtų suaugusiems ir vaikams. V. Jurgaitytė, siekdama prisidėti prie COVID-19 pandemijos pasekmių mažinimo Šilalės rajone, teikė neatlygintiną paramą.

Laima Petkuvienė – mokytoja ekspertė, vokalinių moterų ansamblio „Aušrinė“ vadovė, vokalinio moterų kvarteto „Aitra“ vadovė. Nominantė dalyvavo visuotinėje akcijoje „Ačiū, Lietuva“ dainomis dėkojant tiems, kas pandemijos laikotarpiu dirbo dėl mūsų saugumo ir sveikatos. L. Petkuvienė atsidavusi ir deda pastangas, ugdydama Šilalės krašto muzikalius vaikus ir suaugusius. Populiarina Šilalės kraštą ruošdama savo mokinius dalyvauti tarptautiniuose dainavimo konkursuose ir festivaliuose. Sėkmingai ruošė mokinius konkursams „Dainų dainelė“, „Linksmieji perliukai“, „Skambėk Dzūkija“, Lietuvos dainų šventėms, įkūrė Dariaus ir Girėno progimnazijos vaikų popchorą „Lietutis“, mokinius įtraukė į choro populiarinimą Lietuvoje. Įvairiems pasirodymams ruošė moterų ansamblį „Aušrinė“ ir moterų kvartetą „Aitra“. Pastarasis televizijos laidoje „Duokim garo“ laimėjo pirmąją vietą. Taip nominantė prisidėjo prie Šilalės krašto ir jo dainuojančių žmonių garsinimo.

Snieguolė Jurskytė-Akstinienė ir Dominikas Akstinas. S. Jurskytė buvo architektė, profesinę veiklą baigė apie 1990  metus. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, grįžo į Karūžiškės II kaimą, į savo protėvių ir tėvų dvarelį. D. Akstinas buvo spaudos darbuotojas, baigęs profesinę veiklą darbų nenutraukė ir su dideliu užsidegimu ėmėsi žmonos paveldėto  Karūžiškės dvaro atkūrimo. D. Akstinas – pats būdamas aktyvus rezistencinės literatūros ir poezijos leidėjas, rinko ir išsaugojo partizanų atsišaukimus, tremtyje ir lageriuose sukurtus atvirukus, fotoalbumus, monografijas, religinio bei filosofinio turinio knygas. Kartu su žmona Snieguole Jurskyte-Akstiniene nuo pat sodybos atsiėmimo pradėjo puoselėti viltį įrengti istorines ekspozicijas. Idėjos kryptingai įgyvendinamos. Atstačius suniokotą svirną, įrengta ekspozicija apie veiklą ir darbus už Lietuvos ribų. Ši ekspozicija yra labai populiari tarp dvaro lankytojų. Kita ekspozicija – apie Karūžiškės dvaro istoriją ir jį valdžiusius ir puoselėjusius žmones. Atskira ekspozicija apie Lietuvos radijo istoriją. Dokumentų surinkta labai daug iš įvairių archyvų. Lietuvos radijo įkūrėjas ir pirmasis vadovas buvo Snieguolės tėvas Alfonsas Jurskis. Švenčiant Lietuvos radijo 90-ąsias įkūrimo metines iš Karūžiškės dvaro į visą pasaulį pasklido radijo mėgėjų šaukiniai iš radijo įkūrėjo sodybos. Taip Šilalės rajonas tapo žinomu visiems radijo bangų mylėtojams ir entuziastams, nes šaukinys buvo „Lietuva, Šilalės r., Karūžiškė“. Nuo pat jubiliejinių 2016 metų turistai atvyksta susipažinti su unikalia Lietuvos radijo ir jo įkūrėjo ekspozicija. Dominiko ir Snieguolės Akstinų  dėmesio ir pastangų dėka ne tik Šilalės rajono gyventojai susidomėjo savo gimtinės pažinimu ir sklaida. Po viešnagės Karūžiškės dvare svečiai norėdavo sužinoti kuo daugiau apie savo gimtąjį kraštą, taip žmonės buvo skatinami skaityti, ieškoti aprašymų, pažinti įvairių laikotarpių rajono ir Lietuvos istoriją. Jie aktyviai įsijungė į pagalbą archeologinėms ekspedicijoms, tyrinėjusioms Medvėgalio piliakalnį. Savo sodyboje svetingai priėmė tyrimus atliekančius mokslininkus, jiems talkinusius moksleivius ir studentus. Jų šeima tvarko ir prižiūri Medvėgalio papėdėje esančias kapinaites.

Dominiko ir Snieguolės Akstinų  darbas ir veikla yra garbė ne tik Šilalės rajonui, kuriame sukūrė kultūrinės, istorinės vertės lankomą objektą – Karūžiškės dvarą, bet ir Lietuvai, kurios vardas savo žemę mylinčių ir puoselėjančių žmonių dėka yra minimas pasaulyje.

Pirmą kartą apdovanojimai buvo įteikti 2008 metais, švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo 90-ąsias metines. „Auksinė gilė“ įteikta 45-iems asmenims.

„Auksinės gilės“ apdovanojimų įteikimo ceremonija vyks liepos 6 dieną, Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos minėjimo metu.

Rūta Budr
Veiklos administravimo atstovė spaudai

85 KOMENTARAI

  1. Overnight Prescription Antibiotics can you buy priligy Peenue In Krimpen aan den IJssel a municipality near Rotterdam all men aged years without cancer of the prostate or the bladder and without a history of radical prostatectomy or neurogenic bladder disease were invited to participate in June

PALIKTI KOMENTARĄ

Parašykite savo komentarą!
Įveskite savo vardą