S. Šedbaras sveikina šilališkius su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena

Lietuva Nepriklausomybę atkūrė 1990 metų pirmąjį pavasario mėnesį – Kovo 11-ąją.
Šis mėnuo lietuviui visuomet buvo šilumos, paukščių sugrįžimo, žemės
atbudimo – Prisikėlimo metas. Trisdešimt vienerius metus jis yra ir Tautos
Nepriklausomybės simboliu. Mes buvome pirmieji tarp sovietų okupuotų šalių demokratiškai išsirinkę parlamentą – Aukščiausiąją Tarybą- Atkuriamąjį Seimą.
Svarbiausia – išlikome vieninga tauta, nenuklydome į asmeniškumus tiek, kad būtume iškrikę, nemokėtume kartu švęsti mums brangių dienų, padėti vieni kitiems užklupus sunkumams, džiaugtis tautiečių sėkmėmis. Lemiamą valandą iki šiol sugebame būti kartu, išsaugoti, apginti savo namus ir Lietuvos vardą. Smulkūs ginčai ir kasdienybės rutina nesugniuždė pagrindinio mūsų tikslo – gyventi laisvoje ir demokratiškoje valstybėje, kurioje kiekvieno pareigos ir teisės ginamos įstatymais.

Šiandien Kovo 11-osios Lietuva yra moderni, kurianti valstybė, aktyvi NATO ir Europos Sąjungos narė. Visi, kurie siekėme ir siekiame šio tikslo, esame Lietuva. Ši tapatybė jungia mus net ir tuomet, kai sakome, kad esame skirtingi.

Sveikinu, mielieji, Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga, linkėdamas tvirto tikėjimo mūsų visų bendru kūriniu – mūsų valstybe Lietuva.


Stasys Šedbaras
Lietuvos Respublikos Seimo narys, Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas
2021 m. kovo 11 d.

56 KOMENTARAI

PALIKTI KOMENTARĄ

Parašykite savo komentarą!
Įveskite savo vardą