Nekvalifikuotiems asmenims – kompleksinės darbo biržos paslaugos

Beveik 300 neturinčių kvalifikacijos bedarbių nusprendė keisti situaciją ir pradėjo kurti profesinę karjerą padedant ESF projektui „Nekvalifikuotų asmenų kompetencijų didinimas“.

Priimti sprendimą dėl profesinės karjeros neretai būna sunku tiek jaunam, tiek gyvenimo patirties turinčiam nekvalifikuotam bedarbiui. Nusprendus mokytis, įgijus profesiją  aktualus tampa darbo patirties  klausimas. Gebėjimas gautas žinias taikyti praktikoje, geros darbdavių rekomendacijos – tai sėkmingos darbinės karjeros pradžios garantas. Suprasdami šiuos dėsningumus darbo biržos specialistai savo klientams rekomenduoja kompleksinę pagalbą pasiūlydami projekto „Nekvalifikuotų asmenų kompetencijų didinimas“ numatytas priemones. Jų naudą spėjo įvertinti ne tik projekto dalyviai, bet ir priemonėmis pasinaudoję darbdaviai.

Kvalifikacijos neturintiems bedarbiams pirmiausia teikiamos konsultavimo ir profesinio orientavimo paslaugos. Bendradarbiaujant su psichologų paslaugas teikiančiomis įmonėmis, jiems organizuojami grupiniai užsiėmimai ir individualios konsultacijos. Tai padeda atrasti vidinę motyvaciją, kelti  tikslus, pasitikėti savimi. Tolimesnės profesinės karjeros kelią suplanavusiems bedarbiams siūlomos įvairios profesinio mokymo galimybės, paklausios profesijos ir  įvairūs  mokymo centrai. Galima rinktis vieną iš daugiau kaip 7,5 tūkst. profesinio mokymo programų ir daugiau kaip 400 mokymo paslaugas teikiančių centrų.  Projekto dalyviai orientuojami rinktis regiono darbdavių poreikius atitinkančias arba nuosavo verslo pradžios galimybes teikiančias profesijas.

Nuo 2014 m. vidurio profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugomis pasinaudojo 220 Tauragės teritorinės darbo biržos klientų. 260  bedarbių dalyvavo profesinio parengimo priemonėje ir įgijo pasirinktą kvalifikaciją ar kompetencijas. Pastaruoju metu regione paklausiausios apdailininko, pastatų apšiltintojo, baldžiaus, medienos apdirbėjo, sunkiasvorių sunkvežimių vairuotojo, virėjo, pardavėjo, sveikatos priežiūros specialisto profesijos. Projektas „Nekvalifikuotų asmenų kompetencijų didinimas“ bus vykdomas iki 2017 m. sausio 31 d. Per šį laikotarpį, atsižvelgiant į darbo rinkos prognozes ir darbdavių poreikį, Tauragės teritorinės darbo birža planuoja parengti beveik 600 kvalifikuotų darbuotojų. Įgijusiems kvalifikaciją bedarbiams siūlomas remiamas įdarbinimas. Jie dalyvauja darbo įgūdžių įgijimo rėmimo, taip pat darbo rotacijos priemonėse. Profesinei patirčiai ir įgūdžiams įgyti skirtą laikotarpį  darbdaviui finansuojama dalis įdarbinto asmens darbo užmokesčio išlaidų. Nemaža dalis projekto dalyvių įsidarbina  praktinio mokymo ar iš anksto su darbdaviu sulygtoje darbo vietoje.  Remiamas įdarbinimas pasiūlytas 102 mokymą baigusiems bedarbiams.

Sėkmingas profesinės karjeros kelias – bendrų pastangų ir investicijų reikalaujantis rezultatas. Paslaugų kompleksiškumas – efektyvi priemonė  žmogui, nusprendusiam veikti, tobulėti priimti ir taikyti žinias.