Kultūros ministras skyrė premijas Šilalės kultūros centrui

Už mėgėjų meno ir dainų švenčių tradicijų puoselėjimą ir sklaidą, etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo populiarinimą premija skirta Šilalės rajono savivaldybės kultūros centrui, trečiadienį pranešė ministerija.

Šiomis premijomis siekiama skatinti kūrybingą ir efektyvią kultūros centrų veiklą, įvertinant savivaldybių ir kitų kultūros centrų pasiekimus, jų sukuriamas ir teikiamas kultūros paslaugas visuomenei. Kasmet skiriamos trys premijos. Vienos premijos dydis – 70 bazinių socialinių išmokų, dabar tai siekia 3430 eurų.