Ką turi žinoti gyventojai apie privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimą nuo 2016 metų?

Tauragės apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Tauragės AVMI) primena, kad nuo 2016 m. sausio 1 dienos visas privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSD) įmokas administruoja viena institucija − SODRA, todėl už laikotarpius nuo 2016 m. sausio 1 d. PSD įmokas mokesčių mokėtojai turi mokėti tik į SODROS biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas. Į dažniausiai gyventojų užduodamus klausimus dėl PSD įmokų mokėjimo tvarkos pasikeitimų atsako Tauragės AVMI viršininkė Laimutė Mačernienė.

  1. Ar Mokesčių inspekcija perves PSD įmokas SODRAI, jeigu po 2016 metais mokesčių mokėtojas per klaidą jas sumokės į VMI sąskaitas?

Jei gyventojas suklydo ir per klaidą PSD įmoką sumokėjo į VMI sąskaitą, o ne į SODROS, tada jis turi užpildyti nustatytos formos prašymą dėl klaidingai sumokėtų PSD įmokų pervedimo į SODROS biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas. Atsižvelgus į šį prašymą, įmokos bus pervestos SODRAI.

  1. Jeigu 2016 metais, pateikus pajamų deklaraciją už 2015 metus, susidarys mokėtina PSD suma, į VMI ar į SODROS sąskaitas gyventojas ją turės sumokėti?

PSD įmokos į Mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas turi būti mokamos už 2015 metus. Tad 2015 metų pajamų deklaracijoje susidariusią PSD mokėtiną sumą gyventojas turės sumokėti VMI.

  1. Į kurios institucijos sąskaitas PSD įmokas turės sumokėti gyventojai, 2015 metais turėję verslo liudijimus ir pagal Sveikatos draudimo įstatymo nuostatas galintys PSD įmokas mokėti vieną kartą už visus metus – iki 2016 m. gegužės 1 d.?

Tokie gyventojai, jei jie dar nesumokėjo PSD įmokų 2015 metais, tai padaryti gali iki šių metų gegužės 1-osios. Kadangi mokama už 2015 metus, įmokos turi būti sumokėtos į VMI sąskaitą.

  1. Į kurios institucijos sąskaitas reikia sumokėti PSD įmokas, jeigu verslo liudijimas įsigyjamas 2016 metams?

 

PSD įmokos, kurios mokamos už 2016 metus, turi būti mokamos SODRAI.

  1. Kokiais įmokų kodais turi būti mokamos PSD įmokos, pasibaigus 2015 metams už mokestinius laikotarpius iki 2015 m. gruodžio 31 d.

1781 − PSD įmokos, priskaičiuotos metinėje pajamų deklaracijoje GPM308;

1771 − PSD įmokos, mokamos neteikiant metinės pajamų deklaracijos.

Informaciją, į kurią sąskaitą reikia mokėti PSD įmokas už laikotarpius iki 2015 metų gruodžio 31 dienos galima rasti interneto tinklalapyje adresu www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita. O visą informaciją apie įmokas už 2016 metus teikia SODROS specialistai.

Tauragės AVMI primena, kad aktualią informaciją mokesčių klausimais, seminarų dalijamąją medžiagą, paaiškinimus ir komentarus galima rasti savarankiškai adresu www.vmi.lt. Pasikonsultuoti su VMI specialistais mokesčių klausimais galima paskambinus telefonu 1882 arba +370 5 255 3190. Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi bei saugomi 5 metus.