Daugiau bedarbių įgyja paklausias profesijas

Per pirmą šių metų mėnesį užimtumas suteiktas 645 Tauragės teritorinės darbo biržos klientams.  Kaip ir  praėjusiais metais, vis daugiau asmenų apsisprendžia įgyti paklausias darbo rinkoje profesijas ar kompetencijas.  Sausį Tauragės TDB skyriai nusiuntė mokytis 66 bedarbius, iš jų  kas antras neturėjo jokios kvalifikacijos ir kas ketvirtas buvo ilgalaikis bedarbis. Bedarbiai rinkosi pardavėjo, prekybinės salės darbuotojo, suvirintojo, C,CE kat. vairuotojo, skardininko, siuvėjo profesijas. Praėjusiais metais iš viso parengta per 1 tūkst. kvalifikuotų darbuotojų. Daugiausiai dalyvių (633 asmenys) mokėsi pagal Trišales mokymo sutartis, kurios  pasirašytos su 195 darbdaviais. Darbo rinka pasipildė reikalingais transporto priemonių vairuotojais, virėjais, medienos apdirbimo staklininkais,  apdailininkais,  autokrautuvo vairuotojais, pardavėjais, baldžiais, metalų suvirintojais bei pjaustytojais elektra ir dujomis, konditeriais,   medkirčiais, socialinio darbuotojo padėjėjais bei slaugytojo padėjėjais.

Per sausio mėnesį padėta įsidarbinti 335 darbo ieškantiems asmenims, 139 nukreipti į aktyvios darbo rinkos politikos priemones ir 171 pradėjo savarankišką veiklą, įsigijęs verslo liudijimą. Mėnesio pabaigoje laikino užimtumo priemonėse dalyvavo 884 bedarbiai,  iš jų 204 dalyvauja profesiniame mokyme.

Sausį darbdaviai įregistravo 449 naujus darbo pasiūlymus (Tauragės r. sav. – 212, Jurbarko r. sav. – 118, Šilalės r. sav. – 90, Pagėgių sav. – 29). Palyginus su gruodžio mėnesiu, laisvų darbo vietų skaičius išaugo daugiau nei penktadaliu. Net 87 proc. laisvų darbo vietų registruota neterminuotam įdarbinimui. Daugiausiai darbo pasiūlymų buvo: pardavėjams, vairuotojams ekspeditoriams, barmenams padavėjams, pardavimo vadybininkams, buhalteriams, socialiniams darbuotojams.

Šių metų vasario 1 d. Tauragės teritorinės darbo biržos  skyriuose buvo registruoti 7699  bedarbiai. Palyginti su 2015 metų vasario 1 d. bedarbių skaičius sumažėjo 5 proc.  Darbo biržoje registruoti neturintys darbo asmenys sudarė 12,2 proc.  visų apskrities darbingo amžiaus gyventojų.

Mažiausiai darbingo amžiaus gyventojų registruota bedarbiais Šilalės r. savivaldybėje (8,5 proc.), daugiausiai  Jurbarko r. savivaldybėje (15,0 proc.), Pagėgių savivaldybėje – 11,5 proc., Tauragės r. savivaldybėje – 12,7 proc.